onsdag 3. april 2019

Identitet og autensitet - Knud Knudsen kan bli helten


Mens jeg jobbet som kultursjef i Odda kommune ble jeg oppmerksom på hvor sterkt arbeiderkulturen står i identitetsbildet hos innbyggerne. Vi er av arbeiderklassen og vi er arbeidere.

Som samfunnsbygger med fokus på kultur som virkemiddel vurderer jeg alltid om aktiviteten eller indikatoren er autentisk. Er den genuint skapt på dette dette stedet?

Forprosjektet for Knud Knudsen visningssenter skal blant annet avklare dette. Her kan dere følge prosjektet på Facebook

Jeg betrakter industrieventyret som et fenomen som er skapt av Sam Eyde og Kristian Birkeland. Hydro "anekterte" nærmeste naturgitte verdiforhold i Tyssedal og Odda, og på dette grunnlaget ble det behov for arbeidere til å bygge fabrikker.

Jeg er klar over at arbeidsplasser og arbeidere skaper kultur og identitet, men autensiteten i Odda ligger mye mer på det industrielle fenomenet enn arbeiderens arbeidskraft. Det er en del finanser, visjoner, teknologier og kompetanse som skal på plass først.

tirsdag 12. mars 2019

Kunsten å velge


Da har jeg avsluttet jobben som kultursjef i Rana kommune og flyttet hjem til Hamar. Det ble fire flotte måneder med alt av kulturpersonligheter og prosesser i Rana-samfunnet. To gode måneder og en uvel måned og en besluttsom måned.

Når man ikke får gjort det en mener er faglig forsvarlig skal en ikke dvele for lenge med å endre verden rundt seg. En kan selvsagt endre seg selv, men ens egen faglige integritet skal også bevares.

Kultur skapes ikke i vakum. Det er et samspill mellom mennesker som vil møtes. Premisset for kultur er interaksjon mellom mennesker og fysiske møter. Jeg velger å presisere dette av hensyn til to generasjoner med mennesker som også skaper kulturelle relasjoner gjennom teknologi.

Dette er teknologi som TV (som blir samtaletema neste dag), mobiler (vi er "samme" når vi trenger hverandre), dataspill (vi interagerer og løser oppgaver sammen i sanntid), sosiale medier (vi deler spor av eget liv og snuser på andres spor).

Denne digitale kulturen tilrettelegges av it-selskaper, softwareutviklere, investorer og politikere.

fredag 1. februar 2019

Kulturindeksen - et dypdykk i Rana

Som kultursjef bestilte jeg en dybderapport fra Telemarksforskning. Vi ville sammenligne Rana kommune med 6 andre kommuner.

Med en slik rapport kan vi i større grad forstå grunndataene for den nasjonale kulturindeksen. Vi ser oss selv nøyere i kortene og kan lære ordentlig hvordan kulturlivet vurderes.

Kulturindeksen ser ikke bare på kommunale tjenester, men tegner et bredt bilde av ulike aktiviteter i både kommunal, fylkeskommunal, statlig, frivillig og privat sektor. Da blir nasjonalbiblioteket, nordland teater, Meyergården og 4/4 like viktige for vurderingen av kultur.

Rapporten peker på mange av årsakene til at kulturlivet er slik det er. Det foreslås tiltak for bedre situasjonen og vi får innspill på hvordan kultur og samfunnsutvikling forstås gjennom forskning.

Dere finner link til rapporten lenger ned i artiklen.

Presentasjon for politisk
Jeg holdt en presentasjon for Utvalg for kultur og oppvekst. Den måtte være kort. Men jeg hadde lagd en lang - som ikke ble brukt. Her er den.tirsdag 8. januar 2019

Kulturledere Helgeland


Mandag 7. januar 2019 traff for første gang en hel rekke kulturledere i kommuner på Helgeland hverandre. Vi hadde en felles fagdag og samtale om hvilke muligheter vi har for å skape gode samfunn.

Jeg tok initiativ til dette i oktober og endelig skjedde det. Det ble fem påmeldte og fire som kom. Noen er store og noen er små. Alle har folk, kultur, natur og en identitet. Ulikhetene er der - både på infrastuktur og ressurser, men interessen og viljen er nok rimelig lik.

Vi har mye å hente på å bli kjent. Så dette handler først og fremst og skape relasjoner mellom oss som jobber i feltet.

mandag 17. desember 2018

Felles fagdag

"Framtiden skapes i lag" ble overskriften på den første fagdagen for alle som jobber på kulturfeltet i Rana kommune. Vi hadde tre timer sammen og ville bruke dem godt. Det skjedde 14. desember og vi var samlet på lille kinosal - som skulle vise seg å fungere ypperlig til slike arrangementer.

Vi vil at alle skal lytte på hverandre. Bli bedre kjent. Og at lytting handler om å forstå. Jeg valgte å starte det hele med følgende film.Kultursjefen presenterer seg
Jeg ville fokusere på det vi skulle gjøre denne dagen: Lytte på hverandre. Derfor startet vi med denne glimrende "reklamefilmen" fra Hifi-klubben. Deretter fortalte jeg om mine hovedoppgaver og hvordan arbeidsprosessene vil gå videre.

onsdag 24. oktober 2018

Elektroakustisk anlegg og kulturhus


I Rana kommune har kulturlivet jaktet på et godt akustisk rom for konserter i alle år. Hvertfall så godt jeg klarer å se det har de lett etter kulturhus siden 1985. Men allerede før dette må det ha vært et behov for større samlingshus. Det resulterte i at Samfunnshuset ble planlagt og bygd. 1. desember 1973 sto det ferdig.

Fungerte dette lokalet optimalt for behovene? Ble det utviklet og drevet som et helhetlig kultur og samfunnshus?

Bakgrunn
Hovedsalen i samfunnshuset benyttes i dag i all hovedsak til kinovisning. Salen besøkes noen ganger gjennom året av Riksteateret. Nå hører vi at Riksteateret også skal benytte hovedscenen på Nordland teater.

Pop, rock, hiphop, EDM er musikk stiler som oppleves best med forsterket lydanlegg. En elgitar har ikke så mye egenlyd. Derfor forsterkes den lyden.

En visesanger med nylonstreng gitar skaper egenlyd. Denne lyden klinger akustisk i et rom og blir slik jeg ser det akustisk musikk. Det samme gjelder et kammerorkester med strykere. Korps med blåsere. En klaversolist på flygel. Eller et kor.

Alle disse ensemblene, eller musikkstilene trenger et rom hvor den fysiske akustikken bærer lyden ut til lytteren. ved å sitte i et akustisk rom får publikum en akustisk opplevelse og dette er noe annet enn en forsterket konsert med lydanlegg og mikrofoner.

Den store salen i Samfunnshuset har kun 0,8 sekunder etterklang. Dette er så lite av man sier det er et tørt rom. Dermed kan man lett forsterke lyden med mikrofoner, forsterker og høytalere. Da blir lyden av instrumentene forsterket og dette spilles høyere og sendes ut i rommet.

onsdag 10. oktober 2018

Kultursjef for Rana sine innbyggere


Ranano.no med kulturjournalist Hedda Hiller intervjuet meg (kultursjef Lage Thune Myrberget) sist søndag. Intervjuet ligger bak betalingsmuren og Rana No fortjener lesere 
Jeg vil likevel drodle litt her over noen av de temaene som jeg snakker om i intervjuet: Samskaping, skaperkraft og kulturens betydning for identitet.
Ulike kulturaktiviteter skaper samhold blant folk. Både for de som fremfører eller viser frem og de som kommer og ser, hører, opplever. Dette kan like godt være fotball, motorsport, dans og konserter. Alt er kultur. Og der kultur skapes utvikles identitet.
Den unike kulturen skaper sterk identitet. Festivaler som Vinterlys, Smeltedigelen og Verket er sterke indikatorer på minner, opplevelser som folk i Rana deler felles. Da blir disse festivalene mer enn kultur. De blir en del av stedets identitet.
Et veldig godt eksempel jeg er blitt kjent med siden jeg kom hit til Rana er Havmann. Først motstand. Mye motstand. I dag elsket. Hyllet og feiret. Hva skjedde? Når ble kampene mot til seier for kjærlighet? Kunne kunstneren planlagt dette? Eller skapte Ranaværingen det selv? Samskapt takknemlighet og stolthet?
Dette er et strålende bevis på at man må kjempe for sin identitet. Være villig til å gi avkall på sitt ståsted og mening. Være villig til å finne seg sjæl etter en smule endring. På den måten bygger Rana sin nye identitet på både gammel kultur og ny erkjennelse!
Skaperkraft er sentralt for mitt syn på kulturen. Derfor ønsker jeg å stimulerer til dette. Det unike. Oppdage det sære. Smale. Rare. Nye. Uforståelige. Annerledes. Snålt. Underlige. Vi trenger å møte uttrykk. Få inntrykk. Diskutere og dele tanker og meninger så kunsten og kulturen kan skape et avtrykk!
Vi trenger det vi ikke forstår - så vi kan prøve å forstå den som prøver å forstå. Slik sett er det mye kultur knyttet til sammenslåingen av Stålkameratene og Mo Il. Men tenk: Tenk om det nye laget rykker opp i ligaen og vinner? Er vi da klare for å kalle laget for Havmann?
Det gamle går ut på dato om du ikke holder liv i det. Derfor passer sjelden gammel kultur for den nye generasjonen. Kultur er ferskvare for de unge. De unge må finne og skape sin egen kultur. For de unge må få skape sitt. Bestemme sjøl. Finne sine helter og forbilder. Og vi skal gi dem godt med plass for det.
De som er eldre eier sin egen gamle kultur. Minner og opplevelser fra et langt liv. Vi som jobber med dem må være nysgjerrige og høre etter hva de faktisk ønsker seg. Så skal vi heie på dem, men også utfordre dem. De vet hva de liker, husker og kjenner. Det er trygt. Men de kan også bli glad i ei ny ung sangjente fra Fauske. Og så liker de plutselig både Hanne Krogh og Christel Alsos. Kultur utvikler seg. Og reisen blir vår identitet.
Samskaping og skaperkraft handler om å være nysgjerrige sammen. Det var det som skapte industristedet Mo i Rana i 1946. Samskaping har vært med på å skape den flotte byen og kommunen vi har i dag. Nå skal kulturarbeid vårt være med å legge tilrette for Rana 2030 og 2040. Skaperkraften skal fyres opp. Hvem blir med?