mandag 17. desember 2018

Felles fagdag

"Framtiden skapes i lag" ble overskriften på den første fagdagen for alle som jobber på kulturfeltet i Rana kommune. Vi hadde tre timer sammen og ville bruke dem godt. Det skjedde 14. desember og vi var samlet på lille kinosal - som skulle vise seg å fungere ypperlig til slike arrangementer.

Vi vil at alle skal lytte på hverandre. Bli bedre kjent. Og at lytting handler om å forstå. Jeg valgte å starte det hele med følgende film.Kultursjefen presenterer seg
Jeg ville fokusere på det vi skulle gjøre denne dagen: Lytte på hverandre. Derfor startet vi med denne glimrende "reklamefilmen" fra Hifi-klubben. Deretter fortalte jeg om mine hovedoppgaver og hvordan arbeidsprosessene vil gå videre.

søndag 7. oktober 2018

Plutselig var jeg i Rana

Foto av Roger Marthinsen
Livet går sin gang. Den 1. september 2018 avsluttet jeg som kommunalsjef kultur- og idrett i Odda og startet opp som kultursjef i Rana den 24. september.

Jeg skal utdype mer om hvordan jeg tilnærmer meg jobben senere, men Ranano.no lagde før helgen et intervju med meg. Eller rettere: Journalist Hedda Hiller lot meg snakke og hun klarte å samle trådene. Så her er det betraktninger, minner, tanker, oppgaver og muligheter om hverandre.

Temaene var mange og her har jeg lagt inn noen linker til relevante filmer, og nettsider som forklarer eller utdyper tankene mine for kutur i Rana. Takk til Hedda Hiller for godt arbeid, samt Ranano.no for at jeg får benytte teksten på denne måten. Følg dem gjerne på www.ranano.no.

torsdag 23. august 2018

Alt ordner seg - alltid


Jeg har hatt gleden av å jobbe som kommunalsjef kultur- og idrett i Odda kommune siden mai 2015. I denne perioden har jeg aktivt jobbet med noen prinsipper:
  • Digitalisere kulturlivet
  • Gjøre kultur mer synlig 
  • Skape mer mangfold 
  • Nye tanker skal prøves
  • Brukeren i fokus 
  • Barn- og unge først 
  • Fortettet kvalitet i sentrum 
  • Målbare mål
Jeg har lyst til å utdype disse punktene en del. 

tirsdag 21. august 2018

Hva nå Odda?

Odda kommune har en lang historie. Mye har skjedd. Det er lett å snakke om historie. Men det jeg særlig lærte av Frank Aarebrot er hvordan vi bedre forstår historien når vi ser den i et prospektivt perspektiv. "Hva var årsaken til at dette kunne skje? Hva var rammene og forutsetningene? Hvilket problem løste den nye løsningen?".

På denne måten kan vi både forstå at de historiske fakta oppsto. Det prospektive forklarer hvorfor det som skjedde ble slik. Fra den gang til da. Hva med nå til fremtiden?

Et prospektivt perspektiv fra øyeblikket kan fortelle oss hvilke løsninger vi er klare for og hva vi kan se for oss skjer i fremtiden.

Hvilke historier vil vi fortelle turister? Hvilke historier vil vi fortelle barnebarn? Hvilket omdømme vil vi ha? Hvordan utvikles Odda-samfunnet? Hva gjør vi?

For å klare å tenke fremover må vi være villige til å tenke kritisk om våre egne holdninger og tanker. Dette foredraget peker på hva intektualitet innebærer. Å være villig til å kaste kunnskap, fakta, holdninger og egen kultur. Og på den måten undersøke om det vi faktisk mener er sant nok.Når vi høsten 2017 skulle redusere og kanskje redde kommuneøkonomien i Odda måtte vi se nærmere på hva som faktisk skaper det rike kulturlivet.

Er det rikt? Nja. Det er mye av det samme, men lite mangfold.

Er det kulturliv? Ja - det er aktiviteter som folk driver med, men det er lite nyskaping. Man synger andres sanger. Danser de samme dansene. Leser andres bøker og forteller historier om det som har skjedd.

Er rikt kulturliv det samme som kvalitet? Nei. Det er ikke nødvendigvis god kvalitet i alt som skjer. Med respekt å melde. Litteratursymposiet og Hardanger musikkfestival står for tidvis svært høy kvalitet på innhold, men tidvis elendige produksjoner.

Vi har et kinotilbud, men det er ikke ikke bredt og gjennomarbeidet. Har vi en god kulturskole? Nei. Vi har kun en musikkskole. Ikke visuell kunst, dans, drama, foto, video, programmering, nysirkus osv.

Idrettsmiljøet har fått gode anlegg. Se på skianlegget i Røldal, lyseløypene og løypenettet på vinterstid. Se på turløypene på sommertid. Merking, bruer og tilgjengeligheten er veldig bra.

Kulturscener? Elendig. Odda kulturhus - det som alle kaller en kino - er elendig utstyrt. Dårlige seter. Dårlig lyd. Dårlig lys. Dårlig logistikk. Dårlig produksjoner. Dårlig ventilasjon. Dårlig sikkerhet.

Hva annet har vi? Iris scene driver godt. God lyd, lys og produksjoner i sin sjanger. Hvor mange er det plass til? 250? Utover denne scenen har vi ingen gode kulturscener i Odda kommune. Ikke før kommunen vurderer et kulturhus der det alltid har ligget og alltid bør være: På rådhuset.

Bibliotek, kino, og storsal med over 480 seter. Alt ligger tilrette for at dette skal være et kulturhus, men det har forfalt. Ingen produksjoner å snakke om. Ingen kultur for å bruke det. Mest nedsnakk. lite blikk for potensiale.

Så hva gjør du da Odda? Du har et kulturhus, men kaller det kino. Du har et kulturhus, men bruker det ikke. Du har et kulturhus, men utvikler det ikke. Du har et kulturhus, men vedlikeholder ikke. Du har et kulturhus, men tar ikke vare på det. Du har et kulturhus, men vil heller at Lindehuset skal bli pusset opp for milioner og bli et kulturhus. Tror du virkelig at folk vil gå mann av huse fordi man bruker mangfoldig 10-talls milioner på nytt kulturhus?

Her er det muligheter. Hva nå Odda?
  

torsdag 31. mai 2018

Trenger vi kulturloven?


Jeg har den siste perioden lest meg grundig opp på grunnlaget for kulturloven, none av dens  likesinnede og bakhistorien. Årsaken er Norsk kulturforums landskonferanse og det faktum at jeg skulle lede en politisk debatt med tema: trenger vi kulturloven?

Noen dager før debatten publisert NOKU sin rapport om kulturloven. Her er det et utvalg NOKU medlemmer som har gått grundig igjennom bakgrunnen for loven, selve loven. Vi finner underdokumentasjon og veiledningshefter som NOKU utarbeidet i sammen med KS, men kanskje det vikyogste er de faglige vurderingene og drøftningene:
Er denne loven like aktuell i dag?
Er det dette vi trenger?

Om ikke: Hva trenger vi i dag?

fredag 15. desember 2017

Er det på tide å utvide kulturbegrepet?


Er det på tide å utvide kulturbegrepet?

Jeg er kommunalsjef og alt jeg skriver er i perspektiv av å jobbe med ansvaret for kultur- og idrett i en kommunal virksomhet.

Kultur er mer enn underholdning og idrett. Jeg opplever at kulturbegrepet står i fare for å vannes ut. Jeg vil ikke blande inn kunst - rett og slett fordi kunst er en del av kultur.  Men jeg ser at begrepet kultur mister både kraft og posisjon i de besluttende miljøer.

Det er en fare at politikere og administrasjon tenker at kultur er det samme som underholdning. Mer som underholdning enn som et sosialt lim med bærekraft. Det er samfunnsdelen som blir utydelig i begrepet kultur.

Det er vanskelig å se bedriftens egenkultur som viktig del av begrepet kultur. Det er vanskelig å se kommunens omdømme som resultat av pågående kultur. Og det er ikke lett for alle å se at aktiv kultur er veien til opplevd identitet.

tirsdag 31. oktober 2017

Kultur og identitetsindeks


I dag kom Telemarkforsknings kulturindeks. Odda har beveget seg fra 74 til 49`nde plass. Dette er en fin utvikling, men skyldes det godt arbeid eller flaks?

Om vi virkelig ønsker å stige på denne indeksen må vi være sikre på at den måler de verdiene vi ønsker oss. Verdier som sikrer kvaliteter vi ønsker oss i Odda samfunnet.

La oss se på noen av tallene og gjøre noen vurderinger.

Kulturskole
Her måles vi på antall timer som undervises og antall elever. Det betyr at vi kan ha mye gruppeundervisning og få god uttelling. F.eks. kan danseklasser slå godt ut. Det samme blir tilfelle for barnekor og skolekorps. Gruppeundervisning av barn med kunst eller teater blir også suksess på denne indeksen.

Jeg skulle ønske vi kunne gjøre alt dette her.