lørdag 15. august 2015

Musikk som kultur i skolen

Odda Kulturskole har lagd en blogg med instruksjon og repertoar for Ukulele i skolen.
Siden jeg kom til Odda og startet som kultursjef i mai 2015 har vi fått til en del spennende prosjekter. Et av dem er å utvikle samarbeidet mellom Odda Kulturskole og Oddaskolen. I dette blogginnlegget vil jeg dele med dere noen av de musikkfaglige begrunnelsene vi har for å gjøre et tradisjonelt undervisningstilbud - på en annen måte.

Bakgrunn
Det er spennende når man skaper en skolen hvor musikk kan være kulturen og ikke et "fag" i skolen. Litt av årsaken til dette er grunnskolens og kulturskolens grunnleggende forskjell: Kulturskole er frivillig, mens grunnskole er ufrivillig. Det høres litt hardt ut, men elever kan altså ikke velge bort grunnskole.

Det betyr at kulturskolen - som vi er ansvarlig for - er frivillig og basert på musikkgleden hos den som ønsker å lære mer. De oppsøker oss og bruker sin fritid til å gå på kulturskolen. Grunnskolen tilbyr musikk som eget fag og elevene har ikke noe valg. 

På Odda ungdomsskole er fag blitt til kultur. Alle elevene spiller i band. Skoleavslutninger, skoleball og andre arrangementer akkompagneres av egne elever som spiller i band.

Dette skyldes fremoverlente lærere og dristig ledelse som ser bort fra målkrav og heller fokuserer på auditiv ferdigheter.

Nå skal kulturskolen bidra til en tilsvarende utvikling i barneskolen.

Blåseopplæring i skolen
Så - Odda Kulturskole og Odda Barneskole er blitt enige om et samarbeid. Blåseopplæring i skolen. I hele to år. Dette er et tilbud for alle i fjerde klasse. De får lære et blåseinstrument og det er kulturskolelærer som står for denne opplæringen - på skolen - i skoletiden.

Dette gir elevene en anledning til å få praktisk erfaring, bli kjent med korpsmusikk og få seg musikalske ferdigheter. Dette kan skape interesse hos elevene. Kanskje noen fortsetter i kulturskolen eller rekrutteres som nye medlemmer i skolekorpset.

De andre klassetrinnene får ikke glede av kulturskolens opplæringen. Dette lukter fag og blir et tilbud for noen få. Dessuten er blåseinstrumenter en solistisk ferdighet. Dette begrenser mangfoldet. Når flere blåseinstrumenter skal spille sammen trenger man f.eks. noter og riktige arrangementer, en god organisering og ikke minst investering i kostbare instrumenter. Dette er ikke så frivillig som å spile rockeband og "finne ut av det på youtube"

Hva med å gi elevene tilgang på et akkompagnerende instrument? Noe som kan kompe alle blåseinstrumentene, sangere og plystrere? Noe som supplerer blåseopplegget og skaper tilgjengelig samspill uten for mye organisering?

Sist fredag satte vi igang et nytt prosjekt: Ukulele I Odda!

The Ukes ble etablert i 1985 og er et britisk ukuleleorkester. 
Ukulele - akkompagnement
Muligheten oppsto da vi hørte at barneskolen i Røldal hadde kjøpt inn ukuleler. Jeg har tidligere brukt Ukulele i egne musikkproduksjoner. Det er et lekent instrument som alle kan lære seg - meget fort!

Så da var vi igang:

Kulturskolen har produserte et digitalt pensum. Vi har satt opp en blogg med mange filmer. Flere spillelister på Youtube og en spotifyliste.

i filmene presenterer to av kulturskolens lærere - Mihai Sorohan og Håkon Widding - repertoar, instrumentet, spilleteknikker, hvordan man gjøre ditt og hvordan man gjøre datt.

Dette pensumet kan elever, lærere og foresatte benytte seg av hele tiden. Vi begrenser ingenting. Vi vil at alle skal få muligheten til å spille ukulele.

Odda Barneskole har kjøpt inn 20 ukuleler. I første omgang tester vi ut prosjektet sammen med Barneskolen i Odda sentrum, men vi har også barneskoler i Tyssedal, Skare og Røldal.Kulturskolelærere som solister
Barneskolen velger selv hvor mye de jobber med dette, men når de får på plass de grunnleggende spilleferdighetene kan de sende et filmopptak av spillegleden til Kulturskolen. Da kommer kulturskolelærere til skolen med et samspillprosjekt.

Det blir hjelp til mer samspill, rytmeinstrumenter og dans. Lærerne er både instrumentalsolister og sangsolister, så elevene lærer nye sanger og får seg noen spennende overraskelser.

Veien videre
Dette prosjektet involverer nå alle elevene i hele skolen. Kulturskolen gir grunnskolen muligheten til å skape en musikalsk kultur. Om noen av elevene skulle få lyst til å lære mer kan Odda Kulturskole ta dem imot. Slik jeg ser det er det dette en kulturskolen skal være god til: Ta elevene videre!

Vi har funnet en egen måte å gjøre det på så vi kaller det Oddamodellen.

Innovasjonsprosjekt
Intet prosjekt er perfekt. Derfor er dette prosjektet også under kontinuerlig utvikling og justering. Tilbakemeldinger fra brukerne vil føre til at vi kanskje bytter ut filmer, repertoar, tonearter osv. Sammen skaper vi den beste motivasjonen.

Prosjektet ble presentert for lærerne sist fredag. Her kan du se en film fra dette møtet. Personalet i kulturskolen møter personalet i barneskolen. Det ble topp stemning og det lover bra.

I Odda har vi en veldig godt fungerende ungdomsskole med musikk som kultur. Nå står vi fare for å hjelpe barneskolen til det samme :-)

Min lille fane i til skolen: La musikk bli kultur - ikke fag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar