fredag 15. desember 2017

Er det på tide å utvide kulturbegrepet?


Er det på tide å utvide kulturbegrepet?

Jeg er kommunalsjef og alt jeg skriver er i perspektiv av å jobbe med ansvaret for kultur- og idrett i en kommunal virksomhet.

Kultur er mer enn underholdning og idrett. Jeg opplever at kulturbegrepet står i fare for å vannes ut. Jeg vil ikke blande inn kunst - rett og slett fordi kunst er en del av kultur.  Men jeg ser at begrepet kultur mister både kraft og posisjon i de besluttende miljøer.

Det er en fare at politikere og administrasjon tenker at kultur er det samme som underholdning. Mer som underholdning enn som et sosialt lim med bærekraft. Det er samfunnsdelen som blir utydelig i begrepet kultur.

Det er vanskelig å se bedriftens egenkultur som viktig del av begrepet kultur. Det er vanskelig å se kommunens omdømme som resultat av pågående kultur. Og det er ikke lett for alle å se at aktiv kultur er veien til opplevd identitet.