torsdag 28. april 2016

Formidling av kunst endres

Eric Booth gjestet Bergen på to dagers workshop og seminar. Det var mye å lære. 
I Bergen var det sist uke (21. og 22. april 2016) mulighet for å møte Eric Booth. Han er en av initiativtagerne til Teaching Artists. Han snakker om hvordan en organisasjon utvikler sin bevissthet, relevans og evne til å formidle kunst (verdier) til de som ikke har denne kunnskapen, erfaringen, opplevelser og forståelse.

Det handler om å befeste sin kunstinstitusjons mandat. Dette er viktig for både Nasjonale gallerier, museer, symfoniorkestre, Operahus, Teater og andre kulturarenaer. Men det har i høyeste grad overføringsverdi for kommune og offentlig forvaltning. Hvordan formidle sin virksomhet i dag?

Vi har senest hørt om hvordan IKEA er inne med produktplassering på Rogaland teater. Filmproduksjonsstøtte fra Oslo by for filming av Nesbø sine filmer. Hva er kultur? Hva betyr kunst? ...og hva er prisen vi skal betale?