tirsdag 1. desember 2015

Kulturindeksen er klar - eller ikke?


Kulturindeksen for norske kommuner gis ut hvert år av Telemarks forskning, men hva betyr det?
Da er kulturindeksen fra Telemarksforskning kommet for 2015. Hva ligger egentlig i disse tallene. Det har jeg nesten ikke noe greie på. Og det er jo et greit utgangspunkt for å sette igang emd åp undersøke nærmere.

Her er rapporten slik den deles på nett av forskerne Bård Kleppe og Gunn Aasen Leikvoll.
Her er alle publiseringer for 2014.

Så hvordan kan man bruke disse rapportene?

Kommuner og regioner bruker indeksen til å si noe om kvaliteten ved området. At man er høyt opp på skalaen indikerer mye aktivitet...og at dette er en kvalitet i seg selv. Men stemmer det? 

I denne artiklen avslører Ålesundselskapet Momentum at deres 50.000 konsertbilletter ikke er med i beregningen. Samtidig forteller Telemarksforskning at grunnet dataproblemer har de basert årets indeks på TONOtallene fra 2013. 

Andre - f.eks. journalister bruker rapporten til å lage ulik kvalitetsjournalistikk. F.eks. er rapporten brukt som grunnlag for denne rangeringen på NRK sin nettsider.

Her er et annet eksempel: Scorer høyt på indeks uten kulturhus.

Ole Marius Hylland er fagkoordinator for Telemarks avdeling for kulturforskning. jeg hørte hans foredrag i Bergen 20 november og ble imponert over hans lekne forhold til å forstå offentlig kultur. han oppsummerte blant annet fem farer for kulturen ved å vise bilde av Google leder: Folk finner det de trenger sjøl - hva skjer da med offentlig kultur?

Så hvordan ser tallene ut for Odda?
Ifølge statistikken kommer nabokommunen Ullensvang godt ut med en velfortjent 28. plass. Kvam følger etter med en 44. plass og så kommer Voss med 52. Til sammenligning finner vi Etne på 139. plass og Odda på 144. plass. Odda faller hele 80 plasser nedover på lista...eller skal vi si at 80 andre kommuner har steget en plass?

Andre kommuner i regionen er Kvinnherad med 158. plass, Eidfjord på 229. plass og Granvin med en 254. plass.


Hva dette innebærer skal jeg finne mer ut av...og blogge funnene her!