torsdag 31. mai 2018

Trenger vi kulturloven?


Jeg har den siste perioden lest meg grundig opp på grunnlaget for kulturloven, none av dens  likesinnede og bakhistorien. Årsaken er Norsk kulturforums landskonferanse og det faktum at jeg skulle lede en politisk debatt med tema: trenger vi kulturloven?

Noen dager før debatten publisert NOKU sin rapport om kulturloven. Her er det et utvalg NOKU medlemmer som har gått grundig igjennom bakgrunnen for loven, selve loven. Vi finner underdokumentasjon og veiledningshefter som NOKU utarbeidet i sammen med KS, men kanskje det vikyogste er de faglige vurderingene og drøftningene:
Er denne loven like aktuell i dag?
Er det dette vi trenger?

Om ikke: Hva trenger vi i dag?