tirsdag 31. oktober 2017

Kultur og identitetsindeks


I dag kom Telemarkforsknings kulturindeks. Odda har beveget seg fra 74 til 49`nde plass. Dette er en fin utvikling, men skyldes det godt arbeid eller flaks?

Om vi virkelig ønsker å stige på denne indeksen må vi være sikre på at den måler de verdiene vi ønsker oss. Verdier som sikrer kvaliteter vi ønsker oss i Odda samfunnet.

La oss se på noen av tallene og gjøre noen vurderinger.

Kulturskole
Her måles vi på antall timer som undervises og antall elever. Det betyr at vi kan ha mye gruppeundervisning og få god uttelling. F.eks. kan danseklasser slå godt ut. Det samme blir tilfelle for barnekor og skolekorps. Gruppeundervisning av barn med kunst eller teater blir også suksess på denne indeksen.

Jeg skulle ønske vi kunne gjøre alt dette her.