lørdag 20. februar 2016

OBS!-MELDINGER

Avviksregistrering er en unik anledning til å få tilbakemeldinger på hvordan tjenesten fungerer. Men om du bare beskriver avviket blir det ikke kreativt, utviklende eller konstruktivt.

Dersom man får et løsninger fokus på dette kan man bruke registrering av avvik til å utvikle en lærende organisasjon.

Jeg var på HMS 40 timers kurs og gikk igjennom en hel del tanker om avvik. De som jobbet med kommuner kunne alle fortelle at det er liten bruk av avviksregistrering. Folk sender ikke inn avvik.

Jeg tror personlig dette skyldes tre forhold:
1: Det oppfattes som å tyste, sladre, varsle.
2: Det fører til merarbeid for deg selv, eller en kollega.
3: Du oppfordres ikke til å tenke løsning - kun finne feilen.

Da blir det ikke gjort. Om det blir gjort føler nok mange at det er en klage, påpekning, avsløring, varsling, sladring osv.

Ordet avvik er dårlig. Mentaliteten knytta til avviks registrering er også litt begrenset.

En av kursdeltagerne fortalt de hadde et annet navn: Obs!-registrering. Under prosessen med å melde fra måtte du også komme opp med forslag til løsning på det du meldte inn. De hadde premiering av de beste forslagene - hver måned.

Ved å bidra med gode løsninger kan du sendes på konferanse, kurs, samlinger. Eter dette kan du presentere hva du lærte til alle de andre i bedriften.

Avvik er ikke til for å kontrollere. Det er til for å utvikle, støtte og bidra til å gjøre bedriften, tjenestene og brukerdialog bedre.

Det er ikke så vanskelig å skjønne at god bruk av OBS-meldinger kan være med på å utvikle  arbeidsplassen til noe bedre.

Håper flere tar i bruk det avvikssystemet som jobben har...eller gir innspill til å forbedre bruken av det. 

søndag 14. februar 2016

Kunsten å gjøre andre bedre!

Det er en kunst å se det hvordan du kan gjøre noe vakkert litt mer synlig. 
I dag ble jeg introdusert for denne filmen med Cheergymnast420 på youtube. Hun synger fraser og riff fra flere ulike sanger og et trent øre vil umiddelbart tenke: feil. Og denne fremføringen forsterker argumentet for at YouTube blir en tøysekanal for alle som er middelmådige.

Dette skriver hun på Youtubekanalen sin:

"Hi everyone, I was messing around with different rifts and parts of this song, because it's my favorite, and in a higher register on here, so enjoy! comment, rate, subscribe, like. thank you! :)


Lytt selv.Fin stemme, men ustødig på tonearter. Hun er uredd og deler villig vekk på nettet. Dumt sier noen. Feil sier andre.

Men så er det noen som har et annet blikk for kvalitet enn våre umiddelbare fordømmelser.

Hvordan gjøre andre bedre!
Sanggruppen Cluster tar utgangspunkt  i det som er flott med denne jentas fremføring. Ved å bruke sine musikalske ører og ferdigheter klarer de å "pakke" henne inn i en musikalsk verden som fenger mitt musikalske øre. Jeg bare klapper og smiler når jeg hører hvor god de gjør vår uredde venninne.

Youtube og digital kultur skaper nye vinnere vær dag - vær våken - her kommer nye taleneter hver dag!

Start i dag. Gjør andre bedre!