lørdag 20. februar 2016

OBS!-MELDINGER

Avviksregistrering er en unik anledning til å få tilbakemeldinger på hvordan tjenesten fungerer. Men om du bare beskriver avviket blir det ikke kreativt, utviklende eller konstruktivt.

Dersom man får et løsninger fokus på dette kan man bruke registrering av avvik til å utvikle en lærende organisasjon.

Jeg var på HMS 40 timers kurs og gikk igjennom en hel del tanker om avvik. De som jobbet med kommuner kunne alle fortelle at det er liten bruk av avviksregistrering. Folk sender ikke inn avvik.

Jeg tror personlig dette skyldes tre forhold:
1: Det oppfattes som å tyste, sladre, varsle.
2: Det fører til merarbeid for deg selv, eller en kollega.
3: Du oppfordres ikke til å tenke løsning - kun finne feilen.

Da blir det ikke gjort. Om det blir gjort føler nok mange at det er en klage, påpekning, avsløring, varsling, sladring osv.

Ordet avvik er dårlig. Mentaliteten knytta til avviks registrering er også litt begrenset.

En av kursdeltagerne fortalt de hadde et annet navn: Obs!-registrering. Under prosessen med å melde fra måtte du også komme opp med forslag til løsning på det du meldte inn. De hadde premiering av de beste forslagene - hver måned.

Ved å bidra med gode løsninger kan du sendes på konferanse, kurs, samlinger. Eter dette kan du presentere hva du lærte til alle de andre i bedriften.

Avvik er ikke til for å kontrollere. Det er til for å utvikle, støtte og bidra til å gjøre bedriften, tjenestene og brukerdialog bedre.

Det er ikke så vanskelig å skjønne at god bruk av OBS-meldinger kan være med på å utvikle  arbeidsplassen til noe bedre.

Håper flere tar i bruk det avvikssystemet som jobben har...eller gir innspill til å forbedre bruken av det. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar