søndag 8. november 2015

Skal kulturskolen bli en skole - eller omvendt?

Rammeplanarbeidet utfordre fagplantenkningen. 
Skal kulturskolen bli en skole, eller skal skolen lære noe av kulturskolen? Grunnskolen stårforan en reform. Nå vil Kulturskolen skape sin egen rammeplan. Spørsmålet er om kulturskolen - gjennom sitt påbegynte rammeplanarbeid - går i riktig retning: Inn i fremtiden!

Jeg var invitert til å delta i paneldebatten under kulturskoledagene i Bergen. Debatten skulle ta for seg fire sentral overordnede spørsmål og i panelet fant du skoleeiere på ulike nivå. Ordfører Øyvind Oddekalv, varaordfører Odda kommune Linda Haugland Jondahl, kommunalsjef kultur- og velferd Heidi Hesselberg Løken, Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet og meg - kultursjefen.

Panelet fikk dette i forkant:
1. Hvordan kan kulturskolen i større grad bli et lokalt kommunalt ressurssenter?
2. Hva skal til for at kulturskolen i større grad regnes med i kommunens totale skoletilbud?
3. Hvilke forventninger har dere til kulturskoletilsatte og til utvikling av skoleslaget?
4. Utifra ditt svar på spørsmål 3: Hvordan kan skoleeier bidra?

Jeg syns ikke dette var så enkelt.