fredag 1. februar 2019

Kulturindeksen - et dypdykk i Rana

Som kultursjef bestilte jeg en dybderapport fra Telemarksforskning. Vi ville sammenligne Rana kommune med 6 andre kommuner.

Med en slik rapport kan vi i større grad forstå grunndataene for den nasjonale kulturindeksen. Vi ser oss selv nøyere i kortene og kan lære ordentlig hvordan kulturlivet vurderes.

Kulturindeksen ser ikke bare på kommunale tjenester, men tegner et bredt bilde av ulike aktiviteter i både kommunal, fylkeskommunal, statlig, frivillig og privat sektor. Da blir nasjonalbiblioteket, nordland teater, Meyergården og 4/4 like viktige for vurderingen av kultur.

Rapporten peker på mange av årsakene til at kulturlivet er slik det er. Det foreslås tiltak for bedre situasjonen og vi får innspill på hvordan kultur og samfunnsutvikling forstås gjennom forskning.

Dere finner link til rapporten lenger ned i artiklen.

Presentasjon for politisk
Jeg holdt en presentasjon for Utvalg for kultur og oppvekst. Den måtte være kort. Men jeg hadde lagd en lang - som ikke ble brukt. Her er den.