søndag 25. oktober 2015

God strategi trenger metoder

Strategiarbeidet fungerer godt når planarbeid og mål er godt definert. 
Odda kommune hadde strategikurs med Marit C. Synnevåg. På denne samlingen var vi sammen med flere andre Hardangerkommuner. Dette ga en ny dimensjon for meg. Å sitte i grupper med ledere fra andre kommuner ga perspektiv på strategisk tenkning og rammer som viste ulike rammer. Vi har alle samme mål - bygge samfunn, men vi har ulikt handlingsrom!  

Arbeidsflyt og datavalg

Google for Work er full av funksjoner, programmer, tjenester og løsninger for smartere jobbing, men er det godt nok for kommunens behov og krav?
Datasystemer er svært viktige i vår jobb i dag. Plattformvalg påvirker i stor grad hvilke muligheter vi får. Rutiner og sikkerhet er sentralt og derfor må databehandlingsavtale og RoS-analyse være på plass. Valg av plattform har også en kostnadsside.

I jobben min er det Microsoft sine produkter som råder. Selv er jeg en Googlegutt. Hvordan få til endring?