tirsdag 26. juli 2016

Kunst, kommunikasjon og teknologi

Jeg fikk møte Howard Rheingold i mai 2015. Her kan dere se mitt intervju med han.  
Jeg startet som kultur- og idrettsjef i Odda 8. mai 2015. Uka før var jeg i Trondheim. Nå er det gått litt over et år siden den gang og jeg fant igjen filmmaterialet. Blant annet mitt intervju med Howard Rheingold.

Jeg vil ikke utdype hvem han er, men henviser heller til hans egen nettside og denne Wikipediaartiklen om hans karriere.

Howard Rheingold har vist seg gjennom historien å være en av de mest visjonære og klarsynte med tanke på å se menneskets utvikling i samspill med ulike teknologier.

Jeg var derimot mer interessert i å se på hvilke koblinger det var i hans syns på teknologi og hans egen interesse for kunst. Hva tenker Rheingold om kunstens plass i menneskers liv? Hva tenker han om teknologiens rolle for kunsten? ...og hva tenker han om internett i 2035?