onsdag 3. april 2019

Identitet og autensitet - Knud Knudsen kan bli helten


Mens jeg jobbet som kultursjef i Odda kommune ble jeg oppmerksom på hvor sterkt arbeiderkulturen står i identitetsbildet hos innbyggerne. Vi er av arbeiderklassen og vi er arbeidere.

Som samfunnsbygger med fokus på kultur som virkemiddel vurderer jeg alltid om aktiviteten eller indikatoren er autentisk. Er den genuint skapt på dette dette stedet?

Forprosjektet for Knud Knudsen visningssenter skal blant annet avklare dette. Her kan dere følge prosjektet på Facebook

Jeg betrakter industrieventyret som et fenomen som er skapt av Sam Eyde og Kristian Birkeland. Hydro "anekterte" nærmeste naturgitte verdiforhold i Tyssedal og Odda, og på dette grunnlaget ble det behov for arbeidere til å bygge fabrikker.

Jeg er klar over at arbeidsplasser og arbeidere skaper kultur og identitet, men autensiteten i Odda ligger mye mer på det industrielle fenomenet enn arbeiderens arbeidskraft. Det er en del finanser, visjoner, teknologier og kompetanse som skal på plass først.