mandag 3. september 2018

Ny jobb


Så har det skjedd. Jeg har skiftet arbeidssted. Fra jobb som kommunalsjef kultur og idrett til ren kultursjef. Ett trinn ned i organisasjonen. Hva vil det bety?

Fra Odda kommune på Vestlandet. Til Rana kommune i Nordland. Fra 6900 innbyggere til 26.000 innbyggere. Fra 10 mill til 33 mill. Fra 16 ansatte til 47 ansatte. Hva mer?

Møtet med en ny bedrift kan raskt avdekke rutiner, kultur og forventninger. Mitt møte med Rana har også vist at velkomstkulturen handler om energien i næringsliv, frivillige, lag- og organisasjoners mottak.

Strategisk
Rana har definitivt møtt meg med en organisasjonskultur fokusert på strategisk tenkning. Vi får problematisere langt frem i tid og vurdere våre tjenester i relevans til samfunnet.

Vil denne tenkingen kunne forankre seg i hvordan vi jobber? Er alle inkludert? Blir det konkrete handlingsplaner og reel vilje til å utvikle kommunen i en ny retning?