mandag 3. september 2018

Ny jobb


Så har det skjedd. Jeg har skiftet arbeidssted. Fra jobb som kommunalsjef kultur og idrett til ren kultursjef. Ett trinn ned i organisasjonen. Hva vil det bety?

Fra Odda kommune på Vestlandet. Til Rana kommune i Nordland. Fra 6900 innbyggere til 26.000 innbyggere. Fra 10 mill til 33 mill. Fra 16 ansatte til 47 ansatte. Hva mer?

Møtet med en ny bedrift kan raskt avdekke rutiner, kultur og forventninger. Mitt møte med Rana har også vist at velkomstkulturen handler om energien i næringsliv, frivillige, lag- og organisasjoners mottak.

Strategisk
Rana har definitivt møtt meg med en organisasjonskultur fokusert på strategisk tenkning. Vi får problematisere langt frem i tid og vurdere våre tjenester i relevans til samfunnet.

Vil denne tenkingen kunne forankre seg i hvordan vi jobber? Er alle inkludert? Blir det konkrete handlingsplaner og reel vilje til å utvikle kommunen i en ny retning?Denne filmen ble brukt på en samling. Kanskje du også får noen nye tanker?
Taktisk
På taktisk nivå jobber vi med virksomhetsplaner. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det skal henge sammen med de prioriteringene vi har gjort oss i strategisk plan. Og våre taktiske valg skal henge sammen med brukerfokus. Det er det som gir oss sosial bærekraft.

Sosial bærekraft henger sammen med at Rana er en 3.0-kommune. Her er innbyggerne en ressurs og vi skal samskape med disse. Kulturavdelingen gjør allerede mye samskaping, men i grunnstruktur kan det være elementer ved organiseringen som avviker fra Kommune 3.0.

Bibliotek og kulturskole er lovpålagt, men de andre områdene er selvvalgt. Disse ivaretar gårdagens og noen av dagens behov, men hvilke verdier skal vi ivareta for fremtidens behov? Hvordan organiserer vi ungdomsarbeid med fritidsklubb når vi får yrkesutøvere på plattformer som eSport, Youtube og soundcloud?

Burde vi rigge en sal i det nye kulturhuset for eSport arrangementer? Burde vi jobbe med karriereveiledning for kulturskoleelever på Youtube og Soundloud? Er det ikke rett og slett litt ensidig å tenke opp på scenen?

Operativt
For å skape god operativ drift har vi gode medarbeider å spille på. De virksomhetsplanene vi utarbeider skal også forankres ned og ut i hele organisasjonen vår. Alle våre ansatte skal oppleve at dette er relevant og inspirerende for dere daglige møte med våre brukere.

Service og brukerfokus. Fritidsavdeling, bibliotek, kulturskole og kinodrift møter alle på innbyggerne. Ofte som kunder på kinoen, eller kulturskolen, eller brukere på biblioteket og fritidsavdelingen. jeg skiller mellom de tjenestene som er for alle - økonomisk, og de som er for noen - økonomisk. Kino er åpenbart noe som koster. Kulturskole koster litt. De andre tilbudene er jevnt over tilgjengelig for alle.

Veien videre
Dette arbeidet ser veldig bra ut. Men til syvende og sist skal dette gjøre en forskjell for innbyggerne. Jeg er ikke i tvil. Det viktigste med alt dette er hva som ligger i begrepet Kommune 3.0. Det er dette som er nytt, men ingen helt vet hva er. Vi på kulturfeltet har allerede mye erfaring med det danskene beskriver som kommune 3.0. Vi vet ikke helt hva det er, men vet det er noe annet enn det vi kjenner. Når man begynner å fokusere på det nye, oppdager man tydeligere hva som er kommune 1.0 og kommune 2.0.

1.0: Innbyggerne ber om hjelp. Det politiske tildeler retter.
2.0: Innbyggere kjøper og betaler for tjenester. Kommunen selger tjenestene.
3.0: Innbyggerne skal være en ressurs. Kommunen skal samskape med innbyggere og samfunn.

Til det strategiske arbeidet med virksomhetsplaner er det valgt ut fem verdier for arbeidet. Jeg tillot meg å illustrer disse. Kanskje slike bilder gjør verdiene tydeligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar