torsdag 23. august 2018

Alt ordner seg - alltid


Jeg har hatt gleden av å jobbe som kommunalsjef kultur- og idrett i Odda kommune siden mai 2015. I denne perioden har jeg aktivt jobbet med noen prinsipper:
  • Digitalisere kulturlivet
  • Gjøre kultur mer synlig 
  • Skape mer mangfold 
  • Nye tanker skal prøves
  • Brukeren i fokus 
  • Barn- og unge først 
  • Fortettet kvalitet i sentrum 
  • Målbare mål
Jeg har lyst til å utdype disse punktene en del. 


Digitalisere kulturlivet 
Ved å digitalisere kulturlivet mener jeg å gjøre det dokumentert og delt. Det betyr at film, bilde, lyd, tekst blir virkemidlene. Dette publiseres på egne og eide kanaler, samt der vi fortjener det. Noe blir også kjøpt. Da snakker vi om fremming på Facebook. 

Totalt har Odda kultur jobbet med Youtube, Soundcloud, Blogspot og Facebook. Instagram har vi ikke fått tak på, selv om både bibliotek og kino burde klart dette. 

Gjøre kultur mer synlig
Kulturlivet må bli synlig. Jeg tror ikke så mye på økt markedsføring. Derimot har jeg jobbet med økt dokumentasjon og avfrasering. med det mener jeg å fortelle folk hva de gikk glipp av. 

Dette forutsetter at det vi gjør skal gjøres igjen. Strategisk lengde og skape forutsigbarhet. Ved ¨dokumentere og dele det som skjedde vil vi gradvis bygge opp forventninger og skape de endringer som trengs i publikumsbevegelsen. 

Skape mer mangfold
I stedet for å gjøre mer av det vi allerede gjør handler det om finne ut hva vi ikke driver med og sette dette igang. Mangfoldet ligger i å utvide det som skjer. Er det mye musikk og kor? Da må vi se etter hva vi gjør. Det viser seg at Odda hovedsakelig spiller andres noter. Ingen arrangerer eller komponerer, eller dirigerer. Da er det skaperkultur som mangler. 

Kulturfabrikken ble etablert for å kunne teste ut ulike tilbud. Dersom dette fungerer kan man etablere det som regulativt tilbud. 

Være åpen og nysgjerrig på folk i samfunnet. Hva kan vi samskape med dem?  En taxi sjåfør fra Polen som har kunstutdanning? det kan bli keramikkkurs, malerkurs, kunstprosjekter og - etter hvert - en kunstfestival over tre år. 

Nye tanker skal prøves
Nye ideer er ikke noe verdt før de testes. Ipad som pedagogisk verktøykasse til kulturskolen? Soundcloud-festival? Youtube-festival? Kinoshow? Minecraft? Hackerkurs? Google Streetview? Litteraturbad? 

Alt er mulig - test det ut! 

Brukeren i fokus
Vi gjør gjerne det vi kan best. Da blir vi også bedre på dette, men er det dette folk vil ha? Spør vi brukerne våre hva de vil ha er det kanskje mekking av scooter eller programmering. Ikke mer blåseopplæring til et korps man ikke vil spille i. 

Alle kulturtjenester i kommunen må være brukerfokusert. Det er brukeren som bestemmer. Musikk i kulturskolen er frivillig. Musikk i grunnskolen er ufrivillig. 

Alt for ofte blir tilbudene pakket rundt den ansatte - ikke markedet og brukerens behov. 

Dette ble ekstremt tydelig da vi satte igang med kLean-kursing høsten 2017. Da skjønte vi at Odda kino er elendig drevet. Det må gjøres endringer. En brukerreise viste at det var helt krise kundeopplevelse. Enkle grep kan endre alt. Nye tanker skal prøves. Evalueres. Og deretter skal man endre adferd og drift. 

Barn- og unge først
Voksne vil gjerne gjøre noe for seg selv. Slik de skulle ønske det var den gang da de vokste opp. Dermed blir det gammeldags og ikke nødvendigvis det barn- og unge vil. ved å sette fokus på barn- og unge er det lettere å fjerne de voksnes perspektiv og se barna. Ved å se barn- og unge får du automatisk med deg to andre generasjoner. 

Drammen, Sarpsborg og Hamar har hatt fokus på barn- og unge. "Der barn og unge lykkes" og "Barn- og unge først" er strategisk visjon for to av disse byene. 

Da vi startet med dette i Odda ble det tydeligere for alle hvordan vi skulle prioritere og legge opp våre arrangementer. 

Fortettet kvalitet i sentrum 
Fortette kvalitet betyr å satse på sentrum. I Odda fikk det betydning av alt under 20 meter over havets overflate. Vi skulle satse på arrangementer i sentrum av byen. i rådhuset, kinosalen, biblioteket, kulturhuset, Meieriet, men ikke på ungdomsskolen, Sandvin, Røldal eller Tyssedal. 

Vi må prioritere. Velge arenaer og scener hvor flest folk er. Satse på de byggene vi eier. Utvikle arrangementer som får folk i hus. søke om midler til forbedringer der flest folk er og samles. 

På den måten fortetter vi kvaliteten på teknisk utstyr, arenaer, publikusmarenaer og hvor vi ønsker å samarbeide med andre aktører. Selvsagt blir lk utenfor sure nr de leser dette, men det er en effektiv måte å prioritere på. Som har ført til at folk oppdager at vi allerede har et kulturhus - som ikke brukes. Dette endrer seg forhåpentligvis på sikt! 

Målbare mål
Som kulturarbeidere i kommune blir vi oftest målt på KOSTRA-tallene. Odda lå høyt. uten at det sier noe som helst om suksessen ved bruk av midler eller kvaliteten. Kun pengebruken. Så kan man jo anta at kulturen er bra i Odda - siden vi bruker masse penger pr. innbygger. Men slik er det ikke. 

Kulturindeksen er en mye bredere indikator. Her er det ulike mål, virkemidler og et større datagrunnlaget for kultur. Med disse indikatorene som delmål blir det et mye bredere arbeid for kulturutvikling. Man fanger også inn privat og frivillig sektor. 

Odda klarte å krabbe 110 plasser på denne indeksen. Mye takket være strategisk jobbing med data innhenting og oppfølging av hele sektoren. Man jager ikke egne KOSTRA tall så mye som at man har et helhetlig blikk på kultur i hele samfunnet - frivillige, private og offentlig sektor. 

Nå går reisen videre til en ny kommune. Gleder meg! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar