mandag 25. januar 2016

Lys åpner øynene

Lysplan er vedtatt og veg til realisering. 
I Odda har vi et enormt areal tilgjengelig for utvikling. De ulike byggene eies av ulike bedrifter og eierstrukturer. På vei mot en levende bydel med rikt nyetablert næringsliv, kulturtilbud og bosteder kan være lang, men mange andre byer og tettsteder har funnet ut av dette før.

Her er noen illustrasjoner fra en lydplanen. Her blir byggenes eksteriør belys på. Man kan forholde seg til at byggene er vakre. Kulturelt gjør dette noe me folks oppfattelse av byggene og området.

Eksempler fra lyssettingsplanen i bydel Smelt i Odda. 
Lysplanen kan dere finne her.

Identitetsbygging gjennom fotoutstilling
Vi har også fått på plass en større utstilling av bilder fra Knud Knudsen sin samling. De er montert opp på bygningsvegger rundt på tomta og sentrumsskjernen. Det kan dere se her.Neste plan blir å se på byggene innside. Dette kan vi gjøre gjennom videofilming. Formidlingen skjer gjennom QR-koder på utsiden av byggene. ta frem din mobile enhet og se hvordan byggene er på innsiden.

Synliggjøring er viktig!

fredag 22. januar 2016

Høringsutkast musikk - på alle språk


Her er høringsutkast til fagplan for musikk fra kulturskolerådets rammeplan i kulturskoler (jan. 2016). I vår kulturskole (Odda kommune) har vi lærere fra ulike kulturer. Derfor legger jeg alt ut på blogg. Da kan du enkelt oversette dette til hvilket språk du vil. Bruk funksjonaliteten i høyre felt på denne bloggen. Lykke til med lesningen - kjør debatt :-)

(Denne teksten er hentet fra høringsutkast fra Kulturskolerådet om rammeplan for musikkfaget. Du finner hele høringsutkastet på denne linken - dog på norsk)

torsdag 21. januar 2016

Noen tanker om rammeplan i kulturskolen


(Dette er versjon to av mine tanker omkring fagplanarbeidet fra kulturskolerådet. meningene er høyst private og en del av min egen prosess frem til forståelse av hva som er relevant innhold i fremtidens kulturskoler. Jeg har ikke svar på alt, men prøver å stille noen spørsmål, trekke noen paralleller og lande noen retninger.) 

Den 21. januar 2016 ble utkast for fagplaner i rammeplanprosessen til Norsk kulturskoleråd lagt ut på nett. Kapittel tre er endelig ute til høring og det er allerede flere kulturskoler som har kastet seg over dette materialet. 

Dette er en anledning for hele organisasjonen - over hele landet - til å stupe inn i en kollektiv prosess med å analysere, forstå og la seg inspirere til kollegiale samtaler. Tema som pedagogisk praksis, vurdering for læring, skape vs. lage, opptreden, tolkning osv. 

fredag 1. januar 2016

Star Wars tar kulturen videre

Verdenspremiere og show for publikum ved Odda kino. 
I forbindelse med jobben min følger det med et ansvar for kinoen. Det har tatt meg mye tid å forstå hvordan fagmiljøet i Norge tenker og hvilke utfordringer de ser for seg med filmmeldingen og rammebetingelsene for både det kommunale og det private filmmarkedet.

Sammen med kinosjefen og de andre ansatte på kinoen får vi til spennende utviklingsarbeid.

Kinoen må vitaliseres som en kulturarena og det må baseres på de rammebetingelsene vi har i Odda - ikke hvordan det er i storbyer eller små bygder. Vår løsning i Odda er å utvikle kulturproduksjoner.