tirsdag 8. januar 2019

Kulturledere Helgeland


Mandag 7. januar 2019 traff for første gang en hel rekke kulturledere i kommuner på Helgeland hverandre. Vi hadde en felles fagdag og samtale om hvilke muligheter vi har for å skape gode samfunn.

Jeg tok initiativ til dette i oktober og endelig skjedde det. Det ble fem påmeldte og fire som kom. Noen er store og noen er små. Alle har folk, kultur, natur og en identitet. Ulikhetene er der - både på infrastuktur og ressurser, men interessen og viljen er nok rimelig lik.

Vi har mye å hente på å bli kjent. Så dette handler først og fremst og skape relasjoner mellom oss som jobber i feltet.