tirsdag 8. januar 2019

Kulturledere Helgeland


Mandag 7. januar 2019 traff for første gang en hel rekke kulturledere i kommuner på Helgeland hverandre. Vi hadde en felles fagdag og samtale om hvilke muligheter vi har for å skape gode samfunn.

Jeg tok initiativ til dette i oktober og endelig skjedde det. Det ble fem påmeldte og fire som kom. Noen er store og noen er små. Alle har folk, kultur, natur og en identitet. Ulikhetene er der - både på infrastuktur og ressurser, men interessen og viljen er nok rimelig lik.

Vi har mye å hente på å bli kjent. Så dette handler først og fremst og skape relasjoner mellom oss som jobber i feltet.Stor takk til Geir Waage som åpnet det hele og pekte på viktigheten av å både samarbeide om det vi allerede har, men også samskape det ikke finnes.

Vi hadde blant annet en workshop. Her diskuterte vi fem ulike tema. De kan der se her.

Lagd med Padlet

Europeisk kulturhovedstad
9. januar er det regional samling for kulturhovedstadsprosjektet. Der vil flere av oss samles på nytt. Det blir spennende.

Vi trenger nettverk. Folk som kjenner hverandre. Folk som kan bidra, svare, hjelpe, løse og utvikle. Kommer det en artist til Alstahaug, kan den like godt sendes videre til Rana, eller Mosjøen. Og visa versa.

Vi ser store muligheter og praktiske hverdagsbehov.

Nå har Alstahaug allerede bekreftet at de tar initiativ til ny samling. Det vil skje i april. Vi gleder oss.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar