mandag 17. desember 2018

Felles fagdag

"Framtiden skapes i lag" ble overskriften på den første fagdagen for alle som jobber på kulturfeltet i Rana kommune. Vi hadde tre timer sammen og ville bruke dem godt. Det skjedde 14. desember og vi var samlet på lille kinosal - som skulle vise seg å fungere ypperlig til slike arrangementer.

Vi vil at alle skal lytte på hverandre. Bli bedre kjent. Og at lytting handler om å forstå. Jeg valgte å starte det hele med følgende film.Kultursjefen presenterer seg
Jeg ville fokusere på det vi skulle gjøre denne dagen: Lytte på hverandre. Derfor startet vi med denne glimrende "reklamefilmen" fra Hifi-klubben. Deretter fortalte jeg om mine hovedoppgaver og hvordan arbeidsprosessene vil gå videre....og til slutt: hvordan vi blir målt. Her har vi en kulturindeks som kommer seilende opp som sentral og vi får allerede før jul en dybdeanalyse av vår kommune fra Telemarksforskning. Denne skal vi dele åpent med alle ansatte. De som vil - skal få mulighet til å bidra til å vårt forbedringsarbeid. Og det skal være basert på kunnskap!Lytte til alle områder
De fire områdene fikk 15 minutter hver. Her kunne de presentere det de selv anser som viktig. Både historisk, i drift, utvikling, personal og økonomi.

Disse presentasjonen kommer kanskje her ;-)

Deretter ble det pause og...

Gruppearbeid
Kommunen har fire verdier: åpenhet - respekt - samarbeid - tillit. Vi ville at alle skulle diskutere disse ordene og se på hva man legger i dem. i den forbindelsen fik alle en ny rolle: Innbyggeren. Hvordan skal de som innbygger oppleve at våre tjenester (bibliotek, kulturskole, kino og fritidsavdeling) faktisk er åpen, respektfull, samarbeidende og tillitsfull?

Til gruppe arbeidet brukte vi Padlet. Det vi gjorde kan du finne her.

Lagd med Padlet

Vitensenteret
Etter gruppearbeidet fikk vi besøk av Torbjørn Aag. Torbjørn er tidligere kollega på rådhuset hvor han jobbet som kultursekretær i 18 år. Nå er han konsulent for Vitenparken og jobber med et spennende kunnskapsprosjekt: Vitenpark og Newton rom.

Her fikk vi alle innblikk i et innovativt nytenkende prosjekt som får det til å rulle litt rundt i hodet. Kan vi samarbeid? Kan vi samskape? Kan vi lære mer?

Her kan du lese mer om dette prosjektet.Takk til Torbjørn for en strålende presentasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar