onsdag 3. april 2019

Identitet og autensitet - Knud Knudsen kan bli helten


Mens jeg jobbet som kultursjef i Odda kommune ble jeg oppmerksom på hvor sterkt arbeiderkulturen står i identitetsbildet hos innbyggerne. Vi er av arbeiderklassen og vi er arbeidere.

Som samfunnsbygger med fokus på kultur som virkemiddel vurderer jeg alltid om aktiviteten eller indikatoren er autentisk. Er den genuint skapt på dette dette stedet?

Forprosjektet for Knud Knudsen visningssenter skal blant annet avklare dette. Her kan dere følge prosjektet på Facebook

Jeg betrakter industrieventyret som et fenomen som er skapt av Sam Eyde og Kristian Birkeland. Hydro "anekterte" nærmeste naturgitte verdiforhold i Tyssedal og Odda, og på dette grunnlaget ble det behov for arbeidere til å bygge fabrikker.

Jeg er klar over at arbeidsplasser og arbeidere skaper kultur og identitet, men autensiteten i Odda ligger mye mer på det industrielle fenomenet enn arbeiderens arbeidskraft. Det er en del finanser, visjoner, teknologier og kompetanse som skal på plass først.I regionen Hardanger er det nå en voldsom vekst innen siderproduksjon. Det utvikles med internasjonalt perspektiv med markedsmekanismer, kvalitet, variasjon, mangfold og sterk stedsidentitet. Dette gjøres av folk i Hardanger på det stedet de er født og oppvokst, etter generasjoner med jordbruk og fruktdyrking. Dette er autensitet og identitet fra Hardanger. Mer enn et industrieventyr.

Jeg mener også at Knud Knudsen sine bragder og karriere fra 1850-tallet og frem til 1900 er mer autentisk og genuint. Mannen er født og oppvokst i Odda og han fotograferte og dokumenterte denne regionen gjennom ca 50 år.

Identitetsutvikling
For å utvikle et steds identitet skal man ha blikk for ulikheter og derigjennom skape mangfold. Dersom man gjør mer av arbeiderklassen og arbeideren blir dette en større del av identiteten. Dersom man ser på gründeren i siderbransjen og Knudsen som forretningsmann med kamera på stativ blir bildet mer spennende enn et foto og en flakse med elplesaft.

Dette er reele gründere som skaper arbeidsplasser og næring der andre ikke så muligheter. De gikk den tunge veien og skapte hele forretningsmodellen.

Knudsen er unik og jeg fikk på plass et forprosjekt gjennom Odda kommune. Else Marie Sandal har nå levert rapporten fra dette prosjektet.

Det er en god rapport. Her er det knyttet allianser med både Kraftmuseet og Hardanger- og Vossmuseum. Det er en klar anbefaling å vurdere funksjonen av senter for visning av Knudsen til Lindehuset i Odda sentrum.

Uannsett hva man mener om dette er jeg sikker på en ting: Knudsen er veien å gå. Siderproduksjon er en viktig historien å fortelle. Smelteverkstomta er stedet å gjøre det på. Det vil komme 10.000´er av folk for å se dette hvert år.

Jeg er stolt over ha bidratt på mitt vis. Ta æren den som æren har fortjent. Lykke til med videre innsalg av 3 årig prosjekt og realisering av et senter for arven etter Knud Knudsen. Dette utvikler identiteten i Odda. Oddinger er mye mer enn arbeidere. Her er det også innovatører, utviklere, gründere, oppfinnere - og fotografer & siderprodusenter.

Her er rapporten


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar