søndag 25. oktober 2015

God strategi trenger metoder

Strategiarbeidet fungerer godt når planarbeid og mål er godt definert. 
Odda kommune hadde strategikurs med Marit C. Synnevåg. På denne samlingen var vi sammen med flere andre Hardangerkommuner. Dette ga en ny dimensjon for meg. Å sitte i grupper med ledere fra andre kommuner ga perspektiv på strategisk tenkning og rammer som viste ulike rammer. Vi har alle samme mål - bygge samfunn, men vi har ulikt handlingsrom!  

Litt teori
I forbindelse med teoridelen trakk Synnevåg frem guruen Henrik Mintzberg. Han har skrevet flere gode bøker om strategisk tenkning og jobbing. Marit heviste blant annet til Mintzberg sin bok Strategy Safari. Jeg Googlet litt og fant pdf-en liggende på nettet. Her er en god anmeldelse av boken.

Kusholderen satte opp Mintzberg sine 7 ulike "skoler": 
 1. Entrepenørskolen - visjonær (enkel tjeneste...kultur er mange ulike, men egentlig en)
 2. Kognitive-skolen - en mental prosess 
 3. Lærings-skolen - strategiske valg gjennom læring 
 4. Makt-skolen - forhandlingsregime 
 5. Kultur-skolen (ikke musikk og kulturopplæring) - strategiprosess som involverer ulike org. kultur. Husk på konteksten planen skal implementeres av og drives av! 
 6. Omgivelses-skolen - kontekst
 7. Transformasjons-skolen - endring og transformasjon som mål. 
Litt praksis
Jeg skulle senere på dagen sende ut en møteinnkalling. Derfor fikk jeg lyst til å bruke denne rekken av metoder i innkallingen. Det ble en ganske svadalisert og kaotisk mail, men en artig øvelse, Så jeg deler den like godt her: Slik lærer ihvertfall jeg litt mer om ulike strategimetoder!!!!

Hei og velkommen! 
(1) Jeg ønsker å bygge en kulturforståelse i Odda som bevisstgjør seg regionen Hardanger. Dette gjør kommuenen best sammen. Jeg ønsker at samarbeid fører til synergier på tvers av både kommune-, kultur- og relasjonsgrenser.  
(2) Dette har foreløpig kun vært en ide i eget hode, men (3) jeg håper at jeg nå har lært å innkalle dere med tilstrekkelig sjarme, kreativitet, standhaftighet og forutsigbarhet. (4) Jeg skal ikke bli streng og true med makt, men: er det virkelig mulig la være å komme til oss i Odda på denne datoen? Vårt møte kombineres med oppstart av Litteratursymposiet og dere inviteres - som mine gjester - på åpningsforestillingen kl 19:00! Når festforestillingen starter har vi allerede hatt et faglig møte kl 15:00-17:00, samt middag fra 17:00 - 18:45. Jeg gleder meg til å være vert for en slik fagtreff!  
(5) Vi er en samling med ulike personer og ingen av dere kjenner meg som er ny. Derfor vil jeg at vi treffes hos oss i Odda og deler informasjon om hverandres kompetanser, rammer, ønsker og behov. Vår felleskultur er styrket i mangfold, ulikhetene og evnen til å bruke dette klokt! Det samme gjelder for vår nye ledere - Jostein - en kjekk Odding som har mye godt på hjertet! Ved å dele skapes en felles kultur. Det kan styrke oss i det videre arbeidet.    
(6) I Odda har vi fjord, fjell, industri og litteratur. Disse omgivelsene kan inspirere vårt møte i Odda. Omgivelsene kan være til inspirasjon. (7) Og kanskje transformeres vi til en retningsfokusert kraft som baserer seg på kunnskap, erfaring og felles opplevelser. Denne transofrmasjonen kan starte med denne samlingen…at vi rett og slett sammen transformeres til et kulturelt helhetlig region!   
Etterpåklok
Når jeg leser dette i etterkant blir det en svadakabal som legges riktig. Intensjonene er der, men når man følger en mal blir det for rigid. Men jeg klarte å reflektere meg gjennom alle de syv metodene for strategisk tenkning.

Jeg blir ihvertfall bevisst at det i strategiarbeid er viktig å vurdere ulike metoder. I min jobb som kultursjef i en kommune kan alle disse strategiene ha sin rolle og funksjon, men som samlet ramme for enhver kommunikasjon feiler den.

Jeg opplever at det er behov for ulike preferanser i ulike felt. Det som fungerer et sted vil ikke nødvendigvis fungere et annet sted. Tid og rom, person- og relasjon osv.

Jeg gjorde en øvelse: Hvilke prosesser har jeg tidligere vært inne i som dekker de ulike skolene til Heintzberg? Det ble en artig øvelse :-)

Fra sidesporet
Mål og nå-situasjon danner grunnlaget for å se på hvordan veien kan legges opp. I det strategiske arbeidet blir prosjektstyringen viktig.

Utgangspunktet er:

 • Visjon
 • Ferdigheter
 • Motivasjonsfaktorer
 • Ressurser
 • Handlingsplan

Hva skjer om en av disse fem ikke fungerer?

Denne illustrasjonen viser hvordan prosjektprosessen - av ulike årsaker - kan gå feil. Kanskje noen som kjenner seg igjen?!

Prosjektstyring krever flere faser. Dersom en glipper får det konsekvenser. Her ser du hvilke! 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar