torsdag 28. april 2016

Formidling av kunst endres

Eric Booth gjestet Bergen på to dagers workshop og seminar. Det var mye å lære. 
I Bergen var det sist uke (21. og 22. april 2016) mulighet for å møte Eric Booth. Han er en av initiativtagerne til Teaching Artists. Han snakker om hvordan en organisasjon utvikler sin bevissthet, relevans og evne til å formidle kunst (verdier) til de som ikke har denne kunnskapen, erfaringen, opplevelser og forståelse.

Det handler om å befeste sin kunstinstitusjons mandat. Dette er viktig for både Nasjonale gallerier, museer, symfoniorkestre, Operahus, Teater og andre kulturarenaer. Men det har i høyeste grad overføringsverdi for kommune og offentlig forvaltning. Hvordan formidle sin virksomhet i dag?

Vi har senest hørt om hvordan IKEA er inne med produktplassering på Rogaland teater. Filmproduksjonsstøtte fra Oslo by for filming av Nesbø sine filmer. Hva er kultur? Hva betyr kunst? ...og hva er prisen vi skal betale?

Verden er i endring. Har alltid vært det. Vil alltid være det.

Kunsten har alltid vært der som en del av vår kultur. I dag blir kunsten mer og mer global. Først og fremst fordi den formidles digitalt med lyd, bilde, film og tekst.

Informasjonen om kunsten er i dag mer tilgjengelig. Dermed blir det mer utfordrende hvordan kunsten skal formidles til nye generasjoner. Til de unge nye som ikke har vår informasjon.

Kultursjefen
Hva er det egentlig kultursjefen driver med? Vel - jeg hadde med kameraet og fikk en prat med Eric. På den måten kan jeg formidle noen av de verdiene jeg ser i hans lære - og bidra til at det blir mer tilgjengelig for egne ansatte, miljø, by og kommune. Samt alle dere andre som nå kan få et lite innblikk i Eric Booth sin filosofi og metoder.

Denne bloggen og filmene blir på en måte mitt New Entry Point for utvikling av kultur. Men hva er et New Entry Point?Jeg spurte Eric om hvordan hans formidlingsperspektiv "redde verden"?Metoder er verktøy som hjelper oss til å skape endring, og/eller forståelse. her forteller Eric om noen av sine verktøy:Her er listen over metoder som forklares i boken.

Guidelines: 
 • Entry point
 • Engagment - before information
 • Authentic work
 • Priority personal relevance
 • Reflection 
 • Scaffolding 
 • Tap competence 
 • Intrinsic motivation 
 • Balance focus on Process + Product 
 • LAW of 80% 
 • Obervation before interpretation 
 • Primaty + secondary creativity
 • Choice - basic consequence

Kunst vs. kultur? Kultur for kunst. Kunst om kultur. Kultur for kultur. kunst for kunstens egen skyld? Instrumentalisme? Hva er ditt "New Entry Point"?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar