tirsdag 31. oktober 2017

Kultur og identitetsindeks


I dag kom Telemarkforsknings kulturindeks. Odda har beveget seg fra 74 til 49`nde plass. Dette er en fin utvikling, men skyldes det godt arbeid eller flaks?

Om vi virkelig ønsker å stige på denne indeksen må vi være sikre på at den måler de verdiene vi ønsker oss. Verdier som sikrer kvaliteter vi ønsker oss i Odda samfunnet.

La oss se på noen av tallene og gjøre noen vurderinger.

Kulturskole
Her måles vi på antall timer som undervises og antall elever. Det betyr at vi kan ha mye gruppeundervisning og få god uttelling. F.eks. kan danseklasser slå godt ut. Det samme blir tilfelle for barnekor og skolekorps. Gruppeundervisning av barn med kunst eller teater blir også suksess på denne indeksen.

Jeg skulle ønske vi kunne gjøre alt dette her.Kino
Det teller positivt at vi har kommunal kino, men vi leverer ikke tall på visninger av film på bygdekino. vi har for lite tilbud av filmer i forhold til folketallet. Dette kan vi løse ved å effektivisere kinovisninger. En mann på jobb og salg i kiosken er bedre enn to på jobb. Når mange sikrer seg sine seter i salen med ebilletter blir det lettere for å oss å øke tilbudet.

Frivillighet
Her scorer Odda svakt. Vi må blant annet ha aktive husflidlag og historielag med mange medlemmer. Vi ser at vi har økt opplæringstilbudet til voksne. Mer registrert aktivitet for voksne gir resultater. Ikke bare for å smykke seg, men fordi vi har tilbud som voksne ønsker.

Scenekunst
Her har Odda ingenting. Er det slik vi vil ha det? Ingen teatergruppe? Inge barneteatergruppe? Ingen visninger? Ingen gjestebesøk av nasjonale teaterinstitusjoner?

Jeg tror ikke det. Jeg tror det finnes folk i Odda som har lyst til å drive med teater. Hvor er dere? Vi kan hjelpe dere med å registrere dere. Vi kan organisere dere. Gi dere en dytt i baken og komme i gang med aktiviteter som forandrer folks liv :-)

Visuell kunst
Vi har lite tilbud på kunstfeltet, men ODDArT vil bla. gi utslag i positiv forstand. Kulturfabrikken er også et tilbud som gir mangfold i Odda. Vi må rett og slett se at dette er aktiviteter som verdsettes i et moderne samfunn. Vi kan gjøre det bedre.

Kor og korps
Er alle registrert? Songlaget, Internasjonalt kor og Tyssedalkoret trenger vi å fåp inn i systemet. Kan vi hjelpe dere med å lage flere konserter? Vi har blant annet på gang en "syngende kommune" søknad. Dere er ambassadører. Det kan f.eks. innebære at vi lager en festival for eldre.

Korpset øver gratis på Meieriet hele året. Kunne dere bidra med å spille på institusjonene våre 17. mai og til jul? Som en festival med mange små konserter ville dette slått ut positivt på indeksen. OG dere ville gjort en fordel i folks hverdag. Mer publikum. Flere konserter.

Et rikt kulturliv fordrer at man utvikler. Joda - vi skal beholde tradisjoner, men må alltid jobbe med kvaliteten og innholdet. Tradisjon er f.eks. årskonserten, men man spiller ikke nødvendigvis det samme repertoaret hver gang, eller har samme konferansier osv. Det samme er tilfelle med 17. mai arrangementet. Det er et arrangement 17. mai, men må det være de samme sangene, samme rutinen, samme formen, samme struktur, marsj, nasjonalsang osv. Hva med maling, kunst, dans, aktivitet og form? Må det samme skjer på samme sted? Kan vi flytte oss til et nytt sted, endre på tidspunktet og justere logistikken og få med kvalitet? Alt er mulig. Andre kommuner gjør andre ting, hvorfor ikke løfte blikket og prøve noe annet? Tradisjon er bare litt av sannheten. Det er fortsatt rom for utvikling!

Skal Odda stige ytterligere på kulturindeksen må det gjøres noe med budsjettet. Organiseringen. Den kommunale rollen. Kompetansen. Kulturens relevans for samfunnsutviklingen og vilje til å satse mer på det vi ikke har. Det er da det blir bredde. Og bredde treffer flere folk. Det trengs ikke mer fotball i Odda - kun bedre kvalitet. Det trengs håndball, Volleyball, Basketball, Squash, badminton, Innebandy, klatring, sykling, svømming, triathlon osv.

Det er også et skrikende behov for bredere mangfold i tilbudet til barn og unge på kulturfeltet. Det er rett og slett ikke bra nok med en musikkskole. Vi har altså ikke kulturskole. Kun musikkskole. Barn som vokser opp i Odda blir ikke utfordret og tilbudt kulturelle tilbud på fritiden annet enn KUN MUSIKK!

Ikke dans, maling, foto, video, drama, ny sirkus, programmering, kor, band, produksjon, sal- og scene, webdesign, design, re-design, forming, keramikk osv. Det er en stor jobb å gjøre.

Det er heller ikke kulturhus i Odda. Selv om vi har Meieriet blir det ikke utviklet og drevet som et kulturhus. Odda kinosal er en stor sal med stor scene og gode akustiske forhold. Sammen med bibliotek ville dette i en hver annen kommune blitt behandlet som et kulturhus. Slik er det ikke i Odda. Vi har ikke kompetansen og forståelsen til å organisere dette slik et kulturhus ville vært forstått, organisert og utviklet. Lindehuset ligger alt for langt frem i tid og det ville ikke være publikumsgrunnlag for et slikt kulturhus.

Summa sumarum - Odda kan bli blant landets 30 beste kulturkommuner, men det må ryddes i budsjetter, holdninger, kunnskap, holdninger og vilje før man får dette til. Men det er mulig. Heia Odda!
 1 kommentar: