tirsdag 25. juli 2017

Hva skaper et godt team?


I denne artikkelen ble jeg oppmerksom på at Google jobber for å finne ut av hva som skaper gode team. Artikkelen peker på at det er fem av 180 tema som er viktigere enn de andre. Blant disse fem er det et som skiller seg enda sterkere ut.

I artikkelen står det egentlig ikke så mye om prosessen frem til de svarene som presenteres. Derfor Googlet jeg litt. Her er nettsiden hvor Google deler all sin forskning på effektive arbeidsprosesser. mange gode verktøy og ressurser.

Her er et foredrag med de som har jobbet med prosjektet hos Google. Under filmen har jeg samlet en mengde andre ressurser.Det er mer å lære ved å klikke deg videre inn i artikkelen min.

Det er særlig den psykologiske tryggheten i teamet som ses på som viktig. Her er link til forskeren som har teorigrunnlaget for dette - Professor Amy Edmondson. Hun forteller at Team er i ferd med å forsvinne. Teaming er på vei inn. Det er selve verbet - å teame - hun er opptatt av. Aktiviteten, ikke grupperingen. Psykologisk trygghet er i følge Edmondson: "En felles tro blant teamets deltagere - at det er trygt for mellommenneskelig risikotaging blant medlemmene i teamet".

Jeg vil tro hun da også mener i selve prosessen. At det er trygt å være mellommenneskelig i teamingen.

Denne verbifiseringen av Team minner meg om Chripstopher Small. Hans musikksosiologiske forskning på musikk endte opp med boken Musicking. En meget spennende bok som lærte meg utrolig mye om hva musikk betyr - mer enn selve musikken.

Er du trygg på å kaste ut dumme, teite, rarer og helt ute av tema ideer? Tø du å spørre om hva som er meningen med teamets arbeidsmål? Er det mening i å jobbe på den måten dere er forespeilet? Har dere nok ressurser? Er du selv skikket til å være med? Har alle anledning til å levere på tid, og med forventet kvalitet? Osv.

Psykologisk trygghet
Det viktigste er altså tema psykologisk trygghet. Basert på Amy Edmondons forskning. De færreste våkner om morgenen og hopper ut av senga for å vise at de er likegyldig, inkompetent, påtrengende og negativ. Konsekvensen kan bli som i dette skjemaet.


Men det er faktisk dette som trengs - trygghet til å være "dårlig" sammen med de du teamer med!

Klarer du å høre etter det riktige i det som sies? Hører du spydige kommentarer? Svarer set som om at dette burde noen vite? Har dere i teamet en oppfattelse av hva som vil være faresignaler for den psykologiske tryggheten?

Så da passer det vel med et 12 minutters TED-foredrag om pykologisk trygghet - med Amy Edmondson.Løsning:
  1. Frame the work as a learning problem not a execution problem 
  2. Acknowledge your own vulnerability (sårbarhet)
  3. Model curiosity
Det handler ikke om hvem som er med på teamet, men hvordan disse teamer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar