torsdag 31. mai 2018

Trenger vi kulturloven?


Jeg har den siste perioden lest meg grundig opp på grunnlaget for kulturloven, none av dens  likesinnede og bakhistorien. Årsaken er Norsk kulturforums landskonferanse og det faktum at jeg skulle lede en politisk debatt med tema: trenger vi kulturloven?

Noen dager før debatten publisert NOKU sin rapport om kulturloven. Her er det et utvalg NOKU medlemmer som har gått grundig igjennom bakgrunnen for loven, selve loven. Vi finner underdokumentasjon og veiledningshefter som NOKU utarbeidet i sammen med KS, men kanskje det vikyogste er de faglige vurderingene og drøftningene:
Er denne loven like aktuell i dag?
Er det dette vi trenger?

Om ikke: Hva trenger vi i dag?I debatten var det et knippe lokale, regionale og nasjonale politikere med ulike fartstid. Samtalen gikk løst om hva kulturloven er og betyr, men tok for alvor av når spørsmålet ble: En ny lov skal legge tilrette for et kulturtilbud i 2030 og 40. Hva skal til for å sikre mangfold i et kulturbilde vi ikke kjenner?

Et innspill gikk på maktfordelingen mellom kommune, fylke og stat. La det lokale bestemme. Men hva om ikke den kulturelle fagkompetansen er god nok? Hvordan skal samspillet mellom politisk, administrativt og frivillig være?

Et annet perspektiv er at kulturskolen er organisert i kunnskapsdepartementet. Kultur i kulturdepartementet og folkehelse i Helse- og omsorgsdepartementet. Burde man ikke samle alt på et sted og starte med Oslo?

"Vi trenger slik som deg i alle kommuner"; sa SV sin stortingspolitiker Freddy Øvstebø. Han ville ha kultursjefer i alle kommuner som et minimum.

Jeg avsluttet debatten med å fortelle litt fra kommunesammenslåingen i Odda, Jondal og Ullensvang. "Sammenslåingen var ikke problemfri. Røldal ville til Suldal. Jondal ville til Kvam og Ullensvang ville splitte seg i fjorden og dra seg til Eidsfjord. Så når kultur & identitet er problemet: Hva er da løsningen?"; har jeg sagt til politikerne. Det er ikke lett når begrepet kultur også handler om både fotballaget, skolekorpset, utsmykking av offentlige bygg og en bedriftsorganisasjon. Vi trenger en nasjonal oppgradering og vi i NOPA takker for positive innspill til vår rapport. Vi vil gjerne bidra og støtte prosessen md vår faglighet - over hele landet.

Etter debatten
Det er både behov for et tydeligere lovverk med definisjoner, organisasjonsstruktur og lovpålagthet med kvalitet. Noen har foreslått kulturkoordinator, idrettskoordinator og folkehlsekoordinator. Alt under kultursjef, og tett på Rådmann.

Jeg har alltid sagt: Identitet er målet. Kultur er verktøyet.

Alt dette er bra, men uansett hvor du er organisert trenger vi en levende debatt om hva kultur er,. hva det betyr. Og hvordan dets uttrykk fungerer lokalt. Ubevisst kultur blir ukultur. Bevisst kultur blir fortjent identitet. Det smaker bedre enn et samfunn som ikke kjenner seg selv igjen i andres beskrivelser.

NOKU fikk god respons på sin rapport. jeg sier som Arne Vinje fra Bodø: Vi er stolte - men ikke fornøyd!

Nå starter prosessen og NOKU er godt forberedt - vi vil bidra!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar