tirsdag 8. september 2015

Digital kompetanse og sidejobb

Erik Westrum, Ingebjørg Sæbøe, Eva Bratvold og meg etter to dager med filmmanus og filming.
Jeg har i flere år jobbet med pedagogisk videoproduksjon. En av oppdragsgiverne har vært Senter for IKT i utdanningen. Jeg var blant annet med på manus og filmproduksjon for hele IKTplan.no. 

Nå er Erik Westrum, Ingebjørg Sæbøe og Eva Bratvold i gang med IKTplan for videregående skole.

Jeg hadde allerede gjort en del filmproduksjon i Trondheim tidligere i år. Der jeg blant annet intervjuet Trond Giske, Torbjørn Røed Isaksen og Howard Rheingold.Denne gangen skulle i lage korte introduksjonsfilmer til ulike tema på IKTplanen for videregående.

Det er alltid spennende å få en mengde med tekst - som skal kappes ned til maks 1 minutt tale og ekstremt god kommunikasjon av tema. Her er et eksempel på hva vi endte opp med:

"Bruken av digitale enheter i undervisningen har økt de siste årene. Det  er bred enighet blant både lærere og elever: Bruk av IKT styrker motivasjon og læring.  

IKT i seg selv skaper ikke nødvendigvis læring, men pedagogisk bruk av IKT kan skape en variert og engasjerende undervisning.  

Men noen opplever PC og mobilbruk som forstyrrende for læringsarbeidet. Det utfordrer tradisjonelle arbeidsmetoder. Tiltaket kan være å begrense elevenes bruk av IKT, og tilgang til internett. I noen tilfeller kan det være klokt å begrense bruken, mens andre ganger trenger vi IKT. Hvordan skal vi løse dette?   

Klasseledelse i teknologirike omgivelser krever veloverveid forståelse av IKT. Det er derfor viktig at vurderingen er basert på HVA som er mest hensiktsmessig. Og dette bør sees i lys av både motivajon og målene for læringsarbeidet.  

Utenom skoletid bestemmer elevene selv over bruk av IKT. Det er en naturlig del av deres kommunikasjon, sosiale utvikling og læring. Det er derfor viktig at skolen utfordrer seg selv - og elevene - over både positive og negative konsekvenser. Slik kan vi bevisstgjøre oss vår nye digitale kultur. 

IKTplan - hjelper deg med dette."

Gjør slikt arbeid nytte for seg? 
Denne arbeidsprosessen er svært relevant for min jobb som kultur- og idrettssjef. Ikke bare fordi jeg får innsyn i nasjonalt kommunikasjonsbehov og svært kompetente kolleger.

Jeg får også anledning til å kjenne til hva videregående skole skal jobbe med på IKT de kommende årene. Realfagskolens tankegods møter video, film og kreativitet. Samarbeidet mellom skole og kultur kan bli svært godt fremover :-)

Etter samlingen i to dager reiste folket videre til ulike gjøremål i landet, men først hadde vi et besøk på Odda Ungdomsskole. En svært foroverlent rektor tok i mot oss:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar