søndag 20. september 2015

Hva er gode kommunikasjonsregler?

Kommunikasjon er et mangehodet troll. Lett å gå seg blind når man forenkler et komplekst tema. Her er noen innfallsvinkler. 
I 2007 utviklet Odda kommune et sett med regler for kommunikasjon. Det var en14 punkters liste med tekst. I dag ble jeg sittende og reflektere over om disse.

Hvordan kan vi forstå god kommunikasjon?Her er reglene for skolen i Porsgrunn kommune.
Her er en en rekke med regler fra Tone Bentzen sin blogg - nøyaktig de samme som Odda kommune.
Her er noen gode råd for god kommunikasjon.

I denne bloggen til Cecilie Thunem-Saanum poengteres det hvor viktig effekten av kommunikasjon er. Kommunikasjon handler om hvordan budskapet mottas - og vi har ansvaret for at vi blir forstått.

Bevissthet. Åpent fjes (mimikk). Stemmen. Fysisk (senke skuldrene). Bruke blikket.

Det er også viktig å ha et forhold til ordkultur. Det å kunne variere språkform kan i mange sammenhenger påvirke kommunikasjonen. Formell vs. uformell. Dialekt. Fagspråk. Henvisning. Linker. Bilder. Metaforer. 

"Call to action" er et begrep innen markedsføring. Dette kan også brukes aktivt i vår kommunikasjon. Eks. "Om det er noe du lurer på må du bare ringe meg, eller skrive en kommentar til denne artiklen". 

Jeg er visuell. Jeg trenger bilder som støtter tekst. Det gir mer betydning og mening. Jeg har derfor funnet bilder og illustrasjoner til våre regler. På den måten visualiserer jeg bedre hensikten med reglene. De får en fortolkning som kan treffe bedre enn ren tekst - de får en kontekst. Hva syns du? Er disse bildene gode? Ville du valgt andre bilder? Hvilke?


Photo Gallery by QuickGallery.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar