tirsdag 23. august 2016

Digital kompetanse til ansatte


Alle jobber digitaliseres. Både måten den utføres og på hvordan den fungerer. Det er digitale løsninger som erstatter eksisterende metoder og arbeidsprosesser, men det er også det digitale løsninger som ENDRER måten vi jobber og løser oppgaver på.

For å forstå disse endringene og samtidig bli en del av veien videre må man ha kompetanse. Kompetanse er ikke det samme som kunnskap. Kunnskap er fakta og viten om. Dyktighet er kunnskap kombinert med erfaring. Kompetanse er kunnskap, erfaring og refleksjon, endringsevne og ny forståelse. Derfor er ikke kursing kompetanseheving. Kursing er nettopp det - kurs-ing. Se nye mål og sette egen kurs i retning av det du er kurset i og om.For å utvikle en organisasjon må du legge til rette for at man peker på den kursen som trengs. gir den kunnskapen som trengs. Har det erfaringsmiljøet som trengs OG en sosial organisasjon som reflekterer over det som dukker opp.

Så - etter litt kursing: Her er to veier dine ansatte kan gå for å øke sin digitale kompetanse. Prisen? 510,-.

Smart læring
Professor Arne Krokan har et tilbud ved NTNU som heter Smart læring.

"I dagens praksis blir IKT i hovedsak sett på som et verktøy for å understøtte eksisterende organisering og arbeidsprosesser heller enn som en kilde for nye læringsprosesser og måter å skape kunnskap på."

Dette kurset går synkront og gir dine medarbeidere 7,5 studiepoeng. Her kan du lese mer og melde deg opp.

IKT i læring
Svend AndreasHorgen en førstelektor ved NTNU - tidligere HIST. Hans kurs heter IKT i læring gir dine medarbeidere 15 studiepoeng.

IT i læring tenker du kanskje? Det er for lærere. Nei. Dette kurset er for alle. Alle lærer. Det er læring alt av endring handler om. Dersom du ikke forstår læring blir du ikke kompetent - kun dyktig. Kompetansen sitter i forståelsen av læringen.

Dette studiet tar for seg læringsteori på en praktisk digital måte. Etter min vurdering - det beste studiet jeg har tatt. Dette kurset viser deg hvordan læring vil skje i fremtiden.

Det viktigste kravet til dette studiet er: Selvkontroll.

Kurset er asynkront og gir de ansatte en enorm frihet til å studere i sitt tempo, når de kan og avslutte når det passer. Det krever disiplin, men er fantastisk med tanke på at dere kan selv styre prosessen på arbeidsplassen og utvikle felles kompetanse på en ny måte.

"IKT i læring er et nettbasert kurs (gratis) på 15 studiepoeng i regi av NTNU. Kurset skal gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning, læringsarbeid og vurdering. Deltakerne vil få innsikt i sentrale temaer som er anvendelige for deres situasjon: pedagogisk bruk av læringsplattform (LMS), videoproduksjon, flipped classroom, formativ og summativ vurdering, digitale tester, samarbeidsverktøy, Web 2.0, PLN, åpent innhold og opphavsrett, læringsdesign og mye mer."

Du kan lese mer og melde deg på kurset her.

Kompetanse vs. kunnskap
Kompetanse er mer enn kunnskap. Jeg har lagd en modell for dette. Har kalt den for KERK-modellen. jeg har ikke skrevet en doktoravhandling på denne modellen. Kanskje noen andre gjør det. Uansett:


1 kommentar:

  1. Tusen takk til Kultursjefen som deler slik nyttig informasjon! Ikke mange av oss utenfor skolevesenet som vet om disse studietilbudene som i tillegg koster veldig lite! Jeg meldte meg på jeg!

    SvarSlett