torsdag 18. august 2016

Trond Giske om skole (2015)

Skoledebatt mellom Trond Giske og Torbjørn Røed Isaksen var spennende, men hva var det Giske ikke fikk sagt?
Jeg var i Trondheim og jobbet for NKUL i mai 2015. Dette er Norges største IKT-konferanse for skole. Her samles pedagoger, ledere, skoleeiere, utviklere og teknologileverandører fra hele landet. To dager i mai - hvert år.

Jeg skulle intervjue ulike folk jeg møtte. En av disse var Trond Giske. Han var i hjembyen sin for å være med på skoledebatten. Det var TV2 som sto for sendingen, mens motpart i debatten var kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.


Skolen preger hvordan ungdommen skal forholde seg til kultur som fenomen og konkret retning i livet. Dersom skolen verdsetter kunst og estetiske fags ferdigheter kan jo samfunnet vårt bli annerledes. Så hva mener Giske om estetiske ferdigheter i skolen? Hvordan henger teknologi sammen med estetiske fag? Må alle være utdannet i fremtidens Norge?

"Mange læringsmål kan styrkes gjennom bruk av teknologi"; sier Giske. Det gleder meg, så lenge han tenker at tegning er nyttig for ingeniøren, ræpp er viktig for historikeren og skuespill er viktig for legen.

"Det er de som tenker utenfor boksen som er de største endringsdriverne i samfunnet"; sier videre i intervjuet. Men lærer vi bort slikt i Norsk skole? Eller lærer man slikt på andre arenaer?

Til slutt spør jeg Giske: Er det i fremtidens arbeidsmarked plass for den ufaglærte? Se intervjuet så får du et spennende svar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar