mandag 19. september 2016

Idrett, entreprenørskap og kultur

Ungdom er en viktig ressurs nå - og det skaper fremtiden. 
Tirsdag 13. sept var jeg invitert til idrettslinja på Videregående skole i Odda. De har entrepenørskap og skolebedrift som tema. jeg skulle få løfte blikket litt og stille noen utfordrende spørsmål.

Bedriftsideen deres er Aktiv Odda. Er det da greit å være aktiv med rydding sev, eller handler det om å gjøre beboere i Odda aktive med rydding selv? Dersom man får betalt for å rydde selv er det en konkret pengepris, men om andre blir flinke til å rydde skapes det en verdi. Hvem betaler? og hva e målet ved bedriften? Langsiktig eller kortsiktig? De skal skaffe midler til en skoletur innenfor nåværende skoleår.Alle slike rammebetingelser er med på å definere bedriftens valg og handlingsrom. Dersom man ikke har dette klart for seg vil identitetene til bedriften være uklar. Samtaler med tre medarbeidere vil gi tre forskjellige svar. Da blir omdømmet: Rotete og uklart firma.

Hvordan gjøre slike valg enklere? Jo - man kan sette fokus på oppgaver som noen må ha løst. Da er det lurt å bruke litt data. Jeg forklarte hvordan folkehelse påvirker samfunnsøkonomien.

Store tykke unge som er passive, med lav utdanning og store behov til tilpassing fra samfunnet... Dette koster mye penger på sikt. Derfor er det viktig å holde ulike aldersgrupper og målgrupper aktive i egne liv. Her spares samfunnet for store kommende kostnader.

Hvem vil betale dette?

Prosjekter
Jeg hadde allerede uken før involvert VGS i arrangementet Tour Des Fjords. Det endte med et strålende prosjekt hvor de havnet i hovedoppslaget for TV2. Bra for omdømme, og utviklende for identiteten.

Jeg har allerede involvert to av studentene i prosjektet vi kjører med Google Street view Nature.

Så presenterte jeg prosjektet Stolpejakten. Her hjelper kommunen til med grunnfinansiering gjennom orienteringsklubben. Så fortalte jeg litt om tjenestefunksjonaliteten og bruk av linker. Her er det muligheter for tilleggsfinansiering.

Samtidig er kommunen ute etter et tre års prosjekt. Studentene skal på tur i 2017. De er kortsiktige. Men: Er de villige til å etablere et kundeforhold som sikrer neste årskull automatisk inntekt?

Her er presentasjonen jeg brukte på studentene. Det var flere oppgaver underveis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar