torsdag 15. juni 2017

Erobre nye scener

Festivaler i 2017/2018
Kulturskolen bør være relevant for barn- og unge, men klarer vi det? Vi er voksne som jobber med kulturskolen. Både administrasjon, eiere, lærere og foresatte. Vi ønsker barn- og unge de samme gode opplevelsene vi har hatt, men stemmer de?

Jeg husker for egen del at det ALDRI ble tatt bilde eller film av meg når jeg ble utviklet som musiker. Selv ikke på musikkhøyskolen skjede det. Vi gjorde plateinnspilling med korpset på Hamar i 1982, men den gang var terskelen til innspilling høy.

I dag skjer det med en mobiltelefon som ligger i lomma.

Vår kunnskap og vår erfaring kan være gått ut på dato. Vi trenger et blitt inn på hva som er de nye arenaene for musikk og underholdning.

Elevene benytter Soundcloud, Spotify og Youtube. Nå er de også i ferd med å finne hverandre på Yousician.  Men hvem finner de der? Er kulturskolen der? Er læreren deres der?Skolen har pensumboka og kan betinge en styrt oppmerksomhet fra eleven - til pensum - og støtte seg til måloppnåelse, karakterer og muligheter til å komme seg videre i utdanningssystemet. Slik jobber skolen fordi det er lovpålagt.

Kulturskolen er også en skole, men den er ikke lovpålagt. Den er interessestyrt og lydtstyrt. Det er eleven som har makta og kulturskolen trenger en posisjon.

Odda kulturskole vil ta en nye posisjon. Vi vil bevege oss inn på to nye scener: Soundcloud og Youtube.

Format
Jeg har mer på hjertet, men må du lese alt det jeg tenker på? Eller vil du høre meg si det? Jeg har lest inn en podcast om dette prosjektet. Brukte iPhone, Garageband og leste alt inn - lastet rett opp. 10 minutter.Prestasjon eller presentasjon 
Lærere jobber med elevenes prestasjoner slik at de skal ha mestring til å stå på en scene. Man anser det med synkronitet - publikum og artist - som viktig. Eleven på scenen og publikum i salen - samtidig.

Vi vil fokusere på presentasjon. Fremvisning av et status - akkurat slik det er nå. Det er ingen prestasjon. Det er en presentasjon.

Synkront vs asynkront
Må publikum være tilstede? Nei. Vi kan presentere våre resultater på andre måter. Tidligere lagde vi plateinnspillinger, men studio blir allikevel en ny scene. Et rom hvor eleven ikke er kjent og dermed blir det prestasjon.

Vi vil at publikum skal få oppleve elevenes presentasjoner når det måtte passe dem. Akkurat som streaming gjør det mulig å se nyhetene på NRK når det passer deg. Det skal ikke være nødvendig å sette seg ned kl 19:00 for å få det med seg.

De nye digitale scenene gir oss denne muligheten. Soundcloud er en ren lydscene hvor publikum kan forholde seg til lyden av elevenes presentasjoner.

Rommets magi
Tradisjonelt kan vi si at elever og lærer jobber og øver i øvingsrommet for så å prestere det de kan på et arrangement med scene. Vi vil at øvingsrommet skal bli en arena hvor det også skal presenteres resultater. Men uten publikum. Publikummet skal få oppleve presentasjonene ved en annen anledning. Når det passer dem.

Øvingsrommet kan gjøre om til et opptaksrom. Her presenterer eleven hva han kan ogvi velger den beste versjonen. Den deles på Soundcloud. Og publikum kan få høre det når de passer dem. De kan kommentere inne i lydfilen. Gi ros, oppmuntring og innspill.

Videre kan vi utvikle Soundcloudfestivalen ved å velge andre rom. Det kan være natur, industri, trafikk, butikker, kontorer.
  • Soundcloudfestivalen på Fjellet
  • Soundcloudfestivalen i butikken
  • Soundcloudfestivalen på vannet
  • Soundcloudfestivalen i fjellet 
Det er kun fantasien til barna som nå setter begrensninger. Lytt på dem og hør hvor de kan tenke seg å lage neste soundcloudfestival.Youtube
En annen scene er Youtube. Dette er verdens mest brukte filmkanal og her kan alle elever finne det de vil. Vår kulturskole skal utforske denne kanalen.

Hva handler sangen din om? Hva er historien i teksten? Hvor er handlingen? Hvor kan det plasseres?

Vil du spille:
  • Lisa gikk til skolen? 
  • Lisa gikk til pappa? 
  • Lisa gikk til byen? 
  • Ole kjørte sykkel? 
  • Markus skrev til kongen? 
  • Petter liker gutter? 
Hvordan kan fremføringen dramatiseres? Eller skal elevene får lov til å presentere seg selv og sangen de spiller? Fortelle om hvordan de jobber med musikken? Øver? Trener? Utvikler seg?

En Youtubefestival kan også handle om å presentere artistene. Eller forklare arbeidet de har lagt ned. Det kan være at elevene får intervjue en komponist, eller en arrangør, eller en dirigent, eller en publikummer, en fan?

Youtubefestivalen er en festival som utvikles asynkront, men som kan fremføres synkront - hvor elevene selv er publikum!!!! En totalt ny vri, erfaring og vinkling som ikke tidligere har vært mulig i kulturskolen.

Ved å ta disse to scenene i bruk kan vi blåse vekk noen av de vante mønstrene vi har etablert. Og vi vil definitivt bli mer relevante for elevene. Vår evne og vilje til å utforske er viktigere enn det kunstneriske resultatet. La oss leke med elevene og vise dem at vi ikke kan alt, men vi kan bli bedre sammen.

Høsten 2017 skal Odda kulturskole ha sin første Soundcloudfestival. Vi aner ikke hvordan den blir, men det skjer noe nytt - og vi vil lære av det.

Våren 2018 skal Odda kulturskole ha sin første Youtubefestival. Vi aner ikke hvordan den blir, men det skjer noe nytt - og vi vil lære av det.

Tar du sjansen på ikke bli med? Blir du med?

BBBBB

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar