fredag 15. mai 2015

Velferdsteknologi i Odda

Velferdstilbudet er i utvikling. Odda kommune tar ansvar og skaffer seg kompetanse på området.  
For første gang var jeg til stede på kommunestyremøte i Odda. Som samfunnsmenneske har jeg i alle år kjent på kroppen hvordan teknologi utvikler mine muligheter. At første sak i kommunestyre skulle omhandle noe av det fremste i norsk velferdsteknologi ble derfor en en sann glede. Hvorfor det?


Vel - først: Velferdsteknologi er bruk av teknologi som forsterker omsorges arbeideres muligheter til å gi bedre tjeneste til de som trenger det.

Velferdsteknologi er ikke nødvendigvis teknologien i seg selv, men det faktum at en teknologi - brukt på ett måte - fører til økt trygghet og høyere kvalitet i tjenestetilbudet for de som trenger det.

Akseptert teknologi er f.eks. mobiltelefoner. Dette er en teknologi som er kollektivt integrert. Det vil si at alle har det og forholder seg til at det fungerer. Vi kan alle kommunisere med hverandre og forvente at dette unike numemret som er ditt gjør deg tilgjenglig...og andre tilgjengelig for deg.

Konsekvensen av kollektivt integrerte teknologier er økt kvalitet på samfunnet og sterker knytning mellom deltagerne.

Det har jo ikke alltid vært slik. Bilen var f.eks. ikke allemannseie i 1950. I dag er bilen kollektivt integrert og noe alle forventer seg.

Det nye som skjer i Odda er uttesting av ny velferdsteknologi. Helsepersonellet jobber med å utvikle kompetanse i forståelse av ny teknologi. Teknologi som skal forstås slik at de best mulig kan øke kvaliteten på sine tjenester.

Giraffen er et prosjekt hvor helse- og sosialetaten prøver ut videoteknologi til å kommunisere med brukerne. Giraffen er en selvgående maskin som styres av personen i andre enden. Se på denne filmen - så skjønner du litt mer av hva dette er.Siden alle tenderer til å stempe en robot som noe umenneskelig vil jeg derfor omskrive ordet til Robåt. Det er noen man selv bruker for å komme seg frem og man trenger et menneske for å ro båten. Slik er det også med denne teknologien. Man trenger et annet mennesker for å styre boten. Derfor "Robåten".

Teknologien er Skype`ish. Det sitter et Windowsbasert nettbrett på den rullende "robåten". Den styres gjennom en vanlig datamaskin med riktig programvare. Når man ringer hverandre ser man hverandres fjes og hører hva man sier. Robåten kan bevege seg rundt i rommet og derman kan brukeren av tjenesten bli sett. Eller man kan vise frem. Robåten kan flytte seg til et annet rom og hjelpe brukeren med de ønsker.

Dette skal ikke erstatte menneskelig samvær, men vi har vel alle levd lenge nok til å forstå at telefonen allerede har erstatte mye samvær når avstandene er store nok? Jeg har f.eks. daglig kontakt med mine foreldre på Hamar. Vi bruker Mobil eller Facetime. Noen ganger bare tale. Andre ganger - når jeg vil vise frem utsikten fra huset mitt eller nye møbler i stua - bruker vi video (Facetime, Hangout eller Skype).

Odda kommune er langstrakt. Derfor tar det tid å komme seg rundt til alle de som har behov for kontakt med velferdstjenester fra kommunen. En robåt som Giraffen kan være et supplement i dette tilbudet.

Overvåkning? Eller omsorg?

Det er selvsagt noen som er betenkt over at dette gir mulighet for å overvåke, men om du er pleietrengende og har behov for omsorg fra kommunen er du jo i utgangspunktet interessert i å få hjelp. Er det da omsorg...eller overvåkning?

Når det går jordras i Skaret eller elva Opo går over sine bredder skal innbyggere som trenger omsorg vite at det finnes flere måter å kommunisere med hverandre på. Jeg blir stolt av Odda som er så fremovelent at de allerede nå - som en av tre kommuner i landet - tester ut ny velferdsteknologi og skaffer seg svært viktig kompetanse og forståelse på dette området. Odda er i front. Det gjør meg trygg!

Oppfinneren av OriHime hadde personlig motivasjon for oppfinnelsen. 
Nye muligheter
I dag - 5. juli - forteller NRK om Are. han har fått ALS og kan ikke fungere i eget hjem. Gjennom roboten kan han alikevel være en liten del av egne barns oppvekst - fra sykesengen.

I denne artikkelen diskuteres også usikkerheten, emosjonene, barnas opplevelse av teknologi og sårheten ved å se noe man ikke kan være en del av.

Les på NRK sine egne sider her.

Det er i det hele tatt mange sider ved omsorgsteknologi som åpner for ny refleksjon. Her kan du se en film om produktet. Ser du noen nye muligheter som bør undersøkes nærmere i Odda?Ressurser:
Velferdsteknologi. Artikkel  Bergen kommune.
Bot Project: https://youtu.be/N_DCyt732yk
Paro - Seal: https://youtu.be/oJq5PQZHU-I
Operatsjonsroboter: Google og Johnson & Johnson

1 kommentar: